Top

Thiền định

Bước đầu tiên trên con đường tâm linh là sự thiền định. Chúng phải bắt đầu những bước đầu tiên trên con đường vạn dặm. Sự tu tập tâm linh là một điều cấp bách trong giai đoạn này. Không nên trì hoãn tới ngày mai.

Thiền định với chúng tôi là học cách giữ cho năng lượng không bị mất quá nhiều qua suy nghĩ. Thiền định chỉ cho chúng ta cách quay về nguồn, về với Chân Ngã của mỗi người.

Thiền định giúp chúng ta dừng suy nghĩ và quay trở về tĩnh lặng. Chúng ta đã đi quá xa với thiên nhiên chính vì vậy sự tĩnh lặng là rất cần thiết. Chúng ta cần phải sống gần với thiên nhiên để kết nối lại với thư viện vũ trụ, với nguồn trí tuệ tâm linh và để biết sống thuận với luật Vũ Trụ. Thư viện vũ trụ có đầy đủ tất cả các kiến thức và những bài học bổ ích đã được tích lũy qua nhiều thời kỳ.

Hãy lấy lại quyền tự do khỏi chính những thói quen, cảm xúc của chúng ta. Thiền định sẽ giúp chúng ta bước vào không gian bao la và tìm được Chân Ngã của mình.

Thiền định là không gian của yên lặng nơi mà tất cả những âm thanh linh thiêng nhất vang lên – nhịp tim đập, âm thanh của sự sống và vũ trụ, sự ra đời của động thực vật, âm thanh của sự hiện hữu, âm thanh của lời kêu gọi chúng ta hãy thay đổi. Thiền định sẽ giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa thực sự của sự sống.

Thiền định là bước vào không gian với những băng tần cao nơi chỉ có sự tĩnh lặng đang nói chuyện với chúng ta. Thiền định là gốc rễ của an lành. Thiền định là con đường chính đạo, con đường dẫn tới tự do – không còn phụ thuộc và bị điều khiển bởi người khác.

Share