Top
 

Miễn trừ trách nhiệm y tế

Tất cả sự chỉ dạy và phương pháp tu tập của HUESA không thể thay thế lời khuyên của những chuyên gia (nhà vật lý học, nhà tâm lý học, tâm thần học, y tá, dược sĩ, bác sĩ).

Những phương thức này không nên được phân tích nhằm đưa ra những lời khuyên, phân tích hay trị liệu y tế hay được sử dụng để liên quan tới sự hành nghề y khoa.

Các học viên HUESA không được khuyến khích để dừng các phương pháp trị liệu y tế hay bắt đầu một phương pháp trị liệu y tế mới. Những quyết định này chỉ được quyết định khi có sự góp ý của một chuyên gia có giấy phép.