Top

Sống ở khoảnh khắc hiện tại – hiện tại và nơi đây

Tương lai phụ thuộc vào thời điểm hiện tại, giờ phút này.

Thời gian duy nhất chúng ta có là hiện tại, nơi duy nhất chúng ta có là nơi đây. Chân lý chỉ có được ở thời điểm hiện tại. Cuộc sống này là một hành trình và mỗi người đều có những hành trình riêng. Hãy tận hưởng hành trình chúng ta đang có và không mong chờ tới đích đến. Nếu lúc nào chúng ta cũng chờ mong tới điểm đến thì ta sẽ lỡ đi khoảng khắc hiện tại và nơi đây trong hành trình của mình.

Hãy sống thuận với dòng chảy và biết chấp nhận mọi hoàn cảnh. Lấy tất cả can đảm để thay đổi những gì chúng ta có thể và biết chấp nhận những gì chúng ta không thể thay đổi.

Share