Top

Trung tâm tu dưỡng HUESA Shambala - Thailand

Cách thủ đô Bangkok, Thái Lan khoảng 3 tiếng đi xe, nép mình trong những dãy núi trùng điệp và những rặng cây xanh mát của miền quê Phetchaburi, Huesa Shambala Wellness Resort là điểm dừng chân cho những con người có cùng chí hướng, với cùng một tâm ý, một trái tim, một linh hồn để xây dựng một cộng đồng với tình yêu thương, minh triết và lòng can đảm cho một chu kỳ Hoàng Kim mới của quả Địa Cầu.

Các khóa tu và hội thảo gần đây

Year-end Camp, Thailand 12/2023

Summer Shambala, Thailand – 06/2023

Lunar New Year - Shambala Thailand 01/2023

Boot Camp, Shambala Thailand - 08/2022​