Top
Kết nối trực tuyến cho chương trình “49 ngày Hòa nhập với ánh sáng” - Huesa - 49 Day Immersion of Light 720p

Kết nối trực tuyến cho chương trình “49 ngày Hòa nhập với ánh sáng”

Gia đình linh hồn thương mến,

CÔ sẽ có buổi nối mạng trực tuyến vào ngày 26/11/2023, dành cho những học viên đăng ký chương trình “49 ngày Hòa nhập với ánh sáng” (bao gồm đăng ký toàn bộ khóa hoặc chỉ tuần 1 hoặc tuần 2)

Sự kiện này sẽ được tổ chức cụ thể như sau:

– Thời gian: từ 14:00- 16:30 ngày 26/11/2023 (giờ Việt Nam)
– Hình thức: kết nối qua Zoom
– Thành phần tham dự: Tất cả các Học viên đã đăng ký Chương trình 49 ngày hoặc đã đăng ký tuần 1 hoặc tuần 2 của chương trình
– Lưu ý: Các học viên sẽ được tự động thêm link zoom trong sự kiện 49 ngày của mình.

Với Ánh Sáng và Tình Yêu Thương,
Nhóm HUESA

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.