Top
Livestream : Preparing for the Quantum Leap in your Soul Ascension - Huesa - Quantum Leap

Livestream : Preparing for the Quantum Leap in your Soul Ascension

Gia đình linh hồn thân mến

Ngày 05/12/2021 , Cô Theresa sẽ tổ chức sự kiện Livestream : Preparing for the Quantum Leap in your Soul Ascension

Thông tin cụ thể như sau:
– Hình thức: Livestreaming trực tiếp trên trang web WellneSSera
– Đối tượng tham dự: Tất cả mọi người đều được chào đón tham dự
– Thời gian: từ 16:00 – 17:30 ngày 5/12/2021 (Giờ Việt Nam)

******
– Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự tại website WellneSSera.
– Có thể thực hiện thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế, Paypal hoặc ĐIỂM eSa
– Cổng đăng ký đã được mở và sẽ đóng theo chi tiết trên trang WelneSSera
******

Xin gửi đến tất cả với tình thương và ánh sáng,
WellneSSera team

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.