Top
THÔNG BÁO LỚP 13+ TẠI PHÚ YÊN Tháng 02/2024: - Huesa - Phu Yen 2023 720p 2

THÔNG BÁO LỚP 13+ TẠI PHÚ YÊN Tháng 02/2024:

1- Thời gian: Từ 8/2/2024 – 11/2/2024

2- Thành phần tham dự: HV từ lớp 2 trở lên.
Các học viên mới trước đây học thẳng từ Lớp 2 – 12 sẽ học nâng cấp vào ngày 8/2/2024.

3- Hình thức học: Học trực tiếp tại Tuy Hòa, Phú Yên và không có nối mạng.
—-
Hạn đăng ký: 20/1/2024.

Trân trọng!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.