Top
Kích hoạt Năng lượng 10:10 - Huesa - Spirtual 1

Kích hoạt Năng lượng 10:10

Gia đình linh hồn thân mến

Ngày 10/10/2021 , Cô Theresa sẽ tổ chức sự kiện Livestream với chủ đề: Double digit 10:10 Activation.

Thông tin cụ thể như sau:

– Hình thức: Livestreaming trực tiếp trên trang web WellneSSera
– Đối tượng tham dự: Tất cả mọi người đều được chào đón tham dự
– Thời gian: từ 15:00 – 17:00 ngày 10/10/2021 (Giờ Việt Nam)

******
– Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự tại website WellneSSera.
– Có thể thực hiện thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế, Paypal hoặc ĐIỂM eSa
– Cổng đăng ký đã được mở và sẽ đóng theo chi tiết trên trang WelneSSera
******

Xin gửi đến tất cả với tình thương và ánh sáng,
WellneSSera team

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.