Top
Tạo rung động tâm linh cao hơn - Thực chứng về Niềm tin - Hy vọng - Sự Hiển lộ của Thiên đường tại thế - Huesa - Rays of Light 720p

Tạo rung động tâm linh cao hơn – Thực chứng về Niềm tin – Hy vọng – Sự Hiển lộ của Thiên đường tại thế

Gia đình linh hồn thương mến,

Vào ngày 03/04/2022 sự kiện Creating Higher Spiritual Vibration – Empirical Faith – Hope – Manifesting Paradise on Earth trên nền tảng WellneSSera sẽ được tổ chức với thông tin chi tiết như sau:

Tạo rung động tâm linh cao hơn – Thực chứng về Niềm tin – Hy vọng – Sự Hiển lộ của Thiên đường tại thế

– Hình thức tổ chức: Tổ chức trực tuyến qua Zoom.
– Thời gian:
Phiên 1: từ 13:00 đến 16:00 giờ CHIỀU
Phiên 2: từ 17:00 đến 20:00 giờ CHIỀU
ngày 03/04/2022 giờ Việt nam
– Đối tượng tham dự: Tất cả mọi người

******
– Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự tại website WellneSSera.
– Có thể thực hiện thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế, Paypal hoặc ĐIỂM eSa
– Cổng đăng ký đã được mở và sẽ đóng theo chi tiết trên trang WellneSSera
******

Xin gửi đến tất cả với tình thương và ánh sáng,
WellneSSera team

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.