Top
Chương trình kết nối ngày 16/07/2022: - Huesa - together

Chương trình kết nối ngày 16/07/2022:

I. Nội dung

1. Tái khánh thành tháp NL tại Brazil và tháp NL tại Melbourne và kết nối với tất cả các tháp NL trên toàn thế giới đã hoàng kim hoá, kết nối với các TĐCS, ĐTTTNL.

2. Kỉ niệm sinh nhật Mathew Khiêm

3. Tái khởi động chương trình nhóm trẻ toàn cầu

II. Thời gian: từ 1:00 giờ chiều đến 3:30 chiều (giờ Việt nam)

III. Thành phần tham dự: HV từ L1 trở lên, các nơi đặt tháp NL, TĐCS, ĐTTTNL

******
– Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự tại website WellneSSera.
– Có thể thực hiện thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế, Paypal hoặc ĐIỂM eSa
– Cổng đăng ký đã được mở và sẽ đóng theo chi tiết trên trang WelneSSera
******

Với tình thương và ánh sáng,
WellneSSera team

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.