Top
CHƯƠNG TRÌNH CỐ VẤN LINH THIÊNG - Buổi thứ 5 - Huesa - 8M Reunion 1280

CHƯƠNG TRÌNH CỐ VẤN LINH THIÊNG – Buổi thứ 5

Các học viên thân mến,

Chúng tôi rất vui mừng được gửi thông báo đến bạn rằng, Lớp học tiếp theo của Chương trình Cố vấn Linh Thiêng sẽ được tổ chức vào ngày 05 tháng 11 này. Cũng xin nhắc lại, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các buổi học tuyệt vời tiếp theo mỗi tháng một lần cho đến cuối năm. Rất mong được gặp tất cả các bạn và cùng nhau khám phá sâu hơn trên hành trình này.

Thời gian: từ 12:00 đến 14:00 ngày 05/11/2023 (giờ Việt Nam)

Các đối tượng học viên sau đây sẽ tự động:
– Tất cả học viên đã đăng ký chương trình Cố Vấn Thiêng Liêng online hoặc trực tiếp tại Thái Lan
– Tất cả học viên đã đăng ký lớp 12 tại Bosnia, các học viên đã tham dự lớp 12.1.
– Các học viên từ lớp 2 trở lên có mong muốn tham dự có thể đăng ký trên trang web WellneSSera

******
– Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự tại website WellneSSera: https://wellnesserahealing.com/
*******

Trân trọng,
Nhóm HUESA

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.