Top
Chương trình Cố vấn Linh thiêng - Buổi thứ 3 - Huesa - 8M Reunion 1280

Chương trình Cố vấn Linh thiêng – Buổi thứ 3

Các học viên thân mến,

Chúng tôi rất vui mừng được gửi thông báo đến bạn rằng, Lớp học tiếp theo của Chương trình Cố vấn Linh Thiêng sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 8 này. Vui lòng đánh dấu lịch của bạn. Cũng xin nhắc lại, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các buổi học tuyệt vời tiếp theo mỗi tháng một lần cho đến cuối năm. Rất mong được gặp tất cả các bạn và cùng nhau khám phá sâu hơn trên hành hành trình này.

Thời gian: từ 13:00 đến 15:00 ngày 27/08/2023 (giờ Việt Nam)

Thành phần tham dự:
– Tất cả học viên lớp 12 và học viên vừa đăng ký học bổ sung lớp 12 Trực tuyến.
– Tất cả các học viên đã đăng ký Chương trình Cố vấn thiêng liêng.

Trân trọng,
Nhóm HUESA

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.