Top
TôI luôn đặt lòng tin vào đIều gì đó cao cả hơn. Ngày hôm nay tôi hoàn toàn nhận thức được rõ ràng về đIều này, và đó thực sự là một món quà lớn nhất đối với tôi - Huesa - blog cover 1

TôI luôn đặt lòng tin vào đIều gì đó cao cả hơn. Ngày hôm nay tôi hoàn toàn nhận thức được rõ ràng về đIều này, và đó thực sự là một món quà lớn nhất đối với tôi

Những trải nghiệm về ngành Năng lượng vũ trụ của tôi bắt đầu vào năm 2000. Trong những lớp học đầu tiên, tôi luôn cố gắng hiểu sâu những kỹ thuật truyền năng lượng và thiền định, v.v… ...

Share
Lời chúc mừng từ Cô - Huesa - blog cover 2

Lời chúc mừng từ Cô

Vậy là mùa lễ hội đã tới, Cô gửi tới tất cả Anh Chị Em lời cảm ơn của Cô vì Anh Chị Em luôn là một phần của gia đình Huesa, là một phần của cộng đồng những con người luôn quan tâm tới sự phát triển và đóng góp cho sự sống của những người khác....

Share