Top
Ngày Lễ của Mẹ, Thanh Hoá - 12/5/2024 - Huesa - 2024 05 12 Mothers Day

Ngày Lễ của Mẹ, Thanh Hoá – 12/5/2024

Ngày 12 tháng 5 vừa qua tại Thanh Hóa – một tỉnh thành thuộc miền Bắc Việt Nam, hơn 100 học viên Huesa từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam đã có mặt tham dự trực tiếp và cùng kết nối trực tuyến với hơn 1000 học viên Huesa trên toàn thế giới trong chương trình kết nối mừng Ngày Lễ của Mẹ Vũ trụ...

Share