Top

Hít thở rất quan trọng

Hít thở giúp hệ thống miễn dịch và các tế bào phát triển bình thường. Hít thở một cách có ý thức sẽ giúp gửi những tín hiệu tốt lên não rằng mọi thứ đều ổn và hài hòa. Hơi thở là cầu nối giữa thể xác, tâm trí và linh hồn. Nếu bạn hít thở trong tỉnh thức, cơ thể bạn sẽ khỏe mạnh hơn, tâm trí bạn sẽ an lành hơn và bạn sẽ được nâng cấp tới băng tần cao hơn.

Hơi thở là cầu nối giữa tiểu vũ trụ trong bạn và đại vũ trụ ngoài kia. Hãy hít thở và cầu nguyện Vũ Trụ mang tới cho bạn an lành và xóa bỏ những điều tiêu cực và những điều làm cho bạn đau khổ

Share