Top
Lời chúc mừng từ Cô - Huesa - blog cover 2

Lời chúc mừng từ Cô

Vậy là mùa lễ hội đã tới, Cô gửi tới tất cả Anh Chị Em lời cảm ơn của Cô vì Anh Chị Em luôn là một phần của gia đình Huesa, là một phần của cộng đồng những con người luôn quan tâm tới sự phát triển và đóng góp cho sự sống của những người khác....

Share
Cảm nhận năng lượng - Huesa - blog cover 6 1

Cảm nhận năng lượng

Chúng ta đang học hỏi, và lịch sử cần phải được thay đổi. Nếu mọi thứ ở đây được khai quật lại thì toàn bộ hệ thống giáo dục của chúng ta, những hiểu biết của chúng ta về nền khoa học đương thời cần phải được thay đổi; và chúng ta cần phải suy nghĩ lại về nguồn gốc của mình, về cội nguồn của mỗi người....

Share