Top
TôI luôn đặt lòng tin vào đIều gì đó cao cả hơn. Ngày hôm nay tôi hoàn toàn nhận thức được rõ ràng về đIều này, và đó thực sự là một món quà lớn nhất đối với tôi - Huesa - blog cover 1

TôI luôn đặt lòng tin vào đIều gì đó cao cả hơn. Ngày hôm nay tôi hoàn toàn nhận thức được rõ ràng về đIều này, và đó thực sự là một món quà lớn nhất đối với tôi

Những trải nghiệm về ngành Năng lượng vũ trụ của tôi bắt đầu vào năm 2000. Trong những lớp học đầu tiên, tôi luôn cố gắng hiểu sâu những kỹ thuật truyền năng lượng và thiền định, v.v… ...

Share