Top

Hãy cảm kích với những gì chúng ta có và những gì chúng ta được trao tặng

Chào mừng các bạn đến với giờ Thiền Định Toàn Cầu. Ngày hôm nay chúng tôi kết nối với các bạn từ hẻm núi Grand Canyon vĩ đại từ tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ – một trong những kỳ quan nổi tiếng trên quả địa cầu. Thiên nhiên luôn ban tặng cho chúng ta quá nhiều mà thường thì chúng ta không nhận ra những gì chúng ta đang có và được ban tặng.

Chúng ta nhắc nhở nhau để luôn ghi nhớ mình là ai – chúng ta là những con người thực sự – không phải là những con người sống để làm; chúng ta đã làm quá nhiều; chỉ biết làm, làm và làm…
Nếu chúng ta biết dừng lại và là chân ngã của mình; biết chân trọng thiên nhiên và sống trong ơn phước mỗi một giây phút trong cuộc đời thì chúng ta sẽ có thể cứu được quả địa cầu này.

Mẹ Thiên Nhiên sẽ quyết định việc hỗ trợ sự sống của muôn loài vạn vật; để tạo nên sự chuyển đổi lớn lao trong chiều không gian thẳng đứng. Thời gian thì rất tương đối. Một ngày có thể bằng một thế kỉ. Một phút có thể bằng một năm. Chính vì vậy chúng ta cần quay lại vào trong mình và hãy dừng tìm kiếm hạnh phúc ở phía bên ngoài.

Niềm vui nội tại từ Chân Ngã và trong nguồn năng lượng vô hình này sẽ luôn hỗ trợ chúng ta; sẽ mang đến cho ta những nhận thức mới nếu chúng ta kết nối với nguồn năng lượng của Mẹ Đất; của Cha Trời và với tất cả sinh linh trên quả địa cầu. Bởi vì chúng ta là một; chúng ta đến từ một nguồn. Nếu chúng ta hiểu được điều này và cùng nguyện rằng kể từ giây phút này chúng ta sẽ coi nhau là những người anh em – tôi là bạn; bạn là tôi – để chúng ta cùng vượt lên những khó khăn này.

Chúng ta sống trong sự tương phản để biết được mình muốn gì và không muốn điều gì.

Share