Top

Sứ Mệnh

Phương pháp HUESA hướng tới việc giúp cho mọi người đạt được một trạng thái khỏe mạnh toàn diện thông qua khả năng ứng dụng năng lượng phổ quát; cùng với việc nâng cao nhận thức, tính kỷ luật tự giác và sự chứng ngộ về những giá trị tốt lành của con người để qua đó đóng góp tới lợi ích chung cho nhân sinh muôn loài.

Yoga & Thiền định

Yoga là một hiện tượng sống. Yoga là khoa học. Đó là một “công nghệ” mà bạn cần phải biết cách sử dụng ...

Hạnh phúc & Tâm linh

Trong vũ trụ luôn tồn tại một dạng trí tuệ nhân văn căn bản mà có thể xóa đi mọi khổ đau của thế giới ...

Năng lượng vũ trụ

Năng lượng Vũ trụ (năng lượng phổ quát) là một nguồn lực sống còn, nguồn lực này duy trì sự sống dưới mọi hình thức. ...

Mục Tiêu của HUESA

Huesa là cộng đồng quốc tế của những hành giả ứng dụng năng lượng

Sự kiện gần nhất

Hàng năm, hàng nghìn học viên từ khắp thế giới tham dự các sự kiện của HUESA. Hãy đến và tham dự cùng chúng tôi để khám phá về bản thân bạn.

Cảm Nhận Học Viên

 Chia sẻ từ các học viên HUESA trên toàn thế giới