Top

เราเคยมีความสามารถแฝงมากมาย

 

ยินดีต้อนรับสู่การทำสมาธิระดับโลกประจำวันของเรา วันนี้เราอยู่ในบอสเนีย เบื้องหน้าคุณคือหุบเขาแห่งปิรามิด ในบอสเนีย ซึ่งพบว่ามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง ที่มีอุโมงค์ใต้ดินกว้างขวาง และหลายคนได้เดินทางมาที่นี่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอดีต เพื่อก้าวข้ามระบบความเชื่อในปัจจุบันว่าเราเป็นเพียงร่างกายนี้

เราเคยมีความสามารถแฝงอยู่มากมาย และที่ต่อหน้าคุณคือปิรามิด ซึ่งพวกเขาตั้งชื่อมันว่าปิรามิดแห่งพระอาทิตย์ และในที่อื่น ๆ รอบ ๆ ที่นี่ ในหุบเขานี้เรามีปิระมิดแห่งแม่ธรณี ปิรามิดแห่งความรัก ปิรามิดมังกร และปิรามิดแห่งดวงจันทร์

เรากลายเป็นตัวตนของเราในวันนี้ได้อย่างไร? เวลามีความสัมพันธ์กันอย่างมาก เราเคยมีความสามารถแฝงมากมาย แต่ตอนนี้เราเชื่อในประสาทสัมผัสทางกายทั้งห้าเท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้วเราได้เรียนรู้ที่จะฟื้นความสามารถในการใช้สัมผัสที่หกของเรา ซึ่งเราเรียกว่การหยั่งรู้ ดังนั้นเราจึงอยู่ในมิตินี้ ที่จำกัดมาก เราได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างจำกัดของเรา และเราต้องพึ่งพาความคิด และสมองของเราเป็นอย่างมาก เราใช้สมองน้อยมาก ยังมีมีสมองอีกหลายส่วนอีกมากมาย

ดังนั้นในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา องค์กรนี้ซึ่งเป็นองค์กรที่มองไม่เห็นที่เราเรียกว่า โรงเรียนพลังจักรวาล เราได้เรียนรู้ร่วมกัน เราได้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้กัน – สิ่งที่เราเรียกว่าการเชื่อมต่อที่มองไม่เห็นผ่านพลังอันศักดิ์สิทธิ์ พลังของความรัก. เราได้เตือนกันและกันว่าเราจะค้นพบความสามารถของมนุษยชาติ ซึ่งในอดีตเราเคยมีได้อย่างไร: ความสามารถในการสื่อสาร เป็นการโทรจิต การสื่อสารทางไกล ความสามารถในการรับรู้โดยไม่ต้องมีการศึกษาทางโลก เราเชื่อมโยงกันอย่างไร

ครั้งนี้บนโลกนี้ โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมาย หากคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับพลังนี้ พลังที่เรามองไม่เห็น เราไม่รู้สึก สัมผัสไม่ได้ เราไม่ได้ยินเราไม่สามารถดมกลิ่น เราไม่สามารถลิ้มรสได้ แต่ยังคงมีอยู่ที่นี่

ในสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี้ หุบเขาปิรามิดแห่งบอสเนีย หากหัวใจ และสมองของคุณเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว คุณจะรู้สึกได้ คุณรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวตนที่แท้จริง และตัวตนเล็ก ๆ ของคุณ ระหว่างการสั่นสะเทือนที่ไม่ใช่จากร่างกายของคุณ เว้นแต่เราจะอยู่ในพลังนี้ ในมิตินี้ เราไม่สามารถเชื่อมต่อกับพลังที่นี่ได้ ดังนั้นขอต้อนรับคุณสู่มิติใหม่ของพลัง

ดังนั้นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสมาธิประจำวันนี้ เราจะนั่งสมาธิด้วยกันในพลังที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ หุบเขาปิรามิดแห่งบอสเนีย เพื่อเราจะเชื่อมต่อกัน

Share