Top

 

(นำมาจากการทำสมาธิระดับโลกประจำวัน) วันนี้เราอยู่ในนัลชิกประเทศรัสเซีย เรามาถึงที่นี่ และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้คนที่นี่ และครอบครัวของเราได้ขยายออกไป ผู้คนจำนวนมากจากภูมิภาคอื่น ๆ มาที่นี่ ต่อหน้าบ้านที่ศักดิ์สิทธิ์ เสาอากาใหญ่อีกแห่งหนึ่ง และเราแบ่งปันพลังกับนจากที่นี่ ความรัก และความสามัคคีที่เราสัญญาต่อกัน เราสัญญาว่าเราจะสร้างคลื่นแห่งความสุข

ความรักเท่านั้นที่จะยุติความเกลียดชังได้ และครั้งนี้บนโลกของเรา พวกเราเป็นพยานของการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกที่เราต้องการ เพื่อที่จะอยู่รอด เพื่อดำเนินชีวิตต่อไปบนบ้านนี้ โลกสีเขียว

ดังนั้นเราจะร่วมกันทำสมาธิ เราจะเข้าสู่ช่องว่างนี้ ความเป็นหนึ่งเดียว ความสามัคคี เพื่อสร้างโลกใหม่ มนุษย์ใหม่ มนุษย์ใหม่เกิดจากคนเก่า จากเรา จากพวกเราทุกคน เรามีเมล็ดพันธุ์นี้และเมล็ดต้องออกจากเปลือกแข็งนี้ เพื่อเป็นต้นไม้ จากนั้นต้นไม้จะเติบโต และจะผลิบาน… แต่เราต้องการความกล้า ความกล้าหาญในตัวเราทุกคน เรามีสติปัญญา เรามีความรัก แต่เราก็ต้องการความกล้าหาญด้วยเช่นกัน …