Top

เราเรียนรู้จากดวงอาทิตย์

 

ยินดีต้อนรับสู่การทำสมาธิระดับโลกประจำวันของเรา เราอยู่ในชัมบัลลา ส่วนนี้ของโลกสวยงามมาก ตอนเช้าที่นี่ รุ่งอรุณเพิ่งเริ่มต้น ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเราทุกคนสามารถเป็นดวงอาทิตย์ได้ หุบเขาที่ล้อมรอบด้วยภูเขา […] ในจังหวัดเพชรบุรีในประเทศไทย

เราอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลาหกสัปดาห์ ที่ผ่านมา เราอยู่ด้วยกัน เราแบ่งปันกันเราทำงานร่วมกันภายใต้แสงแดด ภายใต้สายฝน และทุกเช้าเรานั่งสมาธิกับดวงอาทิตpNที่กำลังขึ้น เราออกกำลังกายต่อหน้าดวงอาทิตย์ที่สวยงามนี้ เรียนรู้ที่จะเป็นดวงอาทิตย์ ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข

ดังนั้นเรามียอดเขา มีหุบเขา เรามีไม้ไผ่ เรามีน้ำ … สัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตบนดาวโลกนี้ ดังนั้นความตั้งใจในการสร้างซัมบาลา เพื่อการที่เราจะมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่ และเวลานี้ เพื่อที่เราจะได้ก้าวข้ามขอบเขตระหว่างประเพณีระหว่างศาสนา อุดมการณ์ และระบบความเชื่อมากมาย เพื่อมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว . ความเป็นหนึ่งเดียวนี้สามารถมีขึ้นได้ในครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน

ดังนั้นวันนี้พวกเราทุกคนขอส่งความรัก ความเมตตา และความปารถนาว่าวันหนึ่งเราสามารถได้อยู่ด้วยกันในสถานที่แห่งนี้ ทุกครั้งที่เรามาอยู่ด้วยกัน เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปัน และหายใจในอากาศเดียวกัน กินอาหารแบบดียวกัน เรากำลังสร้างมนุษยชาติใหม่ที่ไม่มีขอบเขต ไม่มีการตัดสิน ไม่มีการประณาม เพราะในพวกเราทุกคน เรามีความดี ความจริง ความงาม; แต่ถึงกระนั้นเราก็มีแง่ลบอื่น ๆ ทั้งหลายที่เราสะสมมามายตลอดชีวิตนี้ และหลายงชีวิตที่ผ่านมาด้วย ดังนั้นเราจึงสามารถเป็นบทเรียน บทเรียนชีวิตได้ มันคือโรงเรียนที่นี่โรงเรียนแห่งชีวิต

ดังนั้นด้วยกันทุกคน ในช่วงเวลาของการทำสมาธิระดับโลกรายวันนี้ เราเชื่อมต่อกันในการก้าวข้ามพื้นที่ และเวลา เพื่อให้เรากลายเป็นพลัง พลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ความเมตตา ความกลมเกลียว และความเป็นหนึ่งเดียว

Share