Top

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

Huesa / สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ - Huesa - THap NL
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ - Huesa - yoga

ฮวยซ่าแซงจูรี่

ยินดีต้อนรับสู่ ฮวยซ่าแซงจูรี่ @ วูลลอมบิน ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาทวีด รัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลีย

ฮวยซ่าแซงจูรี่ตั้งอยู่ที่ฐานของเมาส์วอนนิ่ง-วูลลอม วูลลอมบินหมายถึง ‘cloud catcher’ เป็นสถานที่ดั้งเดิมของกฎหมายวัฒนธรรม จุดแรก และมีการศึกษาทางจิตวิญญาณสำหรับชาวอะบอริจินในออสเตรเลีย

Explore