Top

Medical Disclaimer

Huesa / Medical Disclaimer

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์ คำสอน และเทคนิคที่ให้ไว้ในวิธีการของฮวยซ่าไม่สามารถแทนที่คำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (แพทยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาล หรือเภสัชกร)

ไม่ควรตีความว่าเป็นความพยายามที่จะเสนอ หรือให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษา หรือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางการแพทย์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนของฮวยซ่าไม่ได้รับการสนับสนุนให้หยุดการรักษาพยาบาล หรือเริ่มต้นการรักษาพยาบาลใหม่ การตัดสินใจเหล่านี้สามารถทำได้โดยบุคคลเท่านั้น เมื่อมีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์