Top

การฝึกโยคะอวยซา

 

โยคะฮวยซ่า เป็นชุดของการเคลื่อนไหวยืดเหยียดร่างกายที่มีโครงสร้างที่ดี ผสมผสานกับเทคนิคการหายใจแบบพิเศษของฮวยซ่า ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ และช่วยให้ผู้ฝึกมีความก้าวหน้าในเส้นทางจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังเป็นเทคนิคการทำสมาธิแบบฮวยซ่า เพื่อชำระร่างกาย ทำความสะอาดจิตใจและทำให้จิตวิญญาณสว่างไสว

ใช้เวลาสองสามวินาทีในการฝึกท่าdownward dog และคุณจะรู้ว่าโยคะต้องใช้ความแข็งแรงมากแค่ไหน แต่จากการศึกษาพบว่าการฝึกสองสามครั้งจะช่วยให้คุณมีกล้ามเนื้อ ในการศึกษาผู้ใหญ่ 79 คนได้ทำท่าพื้นฐานหกวันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 24 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมพบว่ามีความแข็งแรง ของร่างกายส่วนบน และความอดทนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผู้หญิงในกลุ่มสังเกตเห็นว่าน้ำหนัก และไขมันในร่างกายลดลง

Share