Top

สถานีบำบัด 11:11

ขอต้อนรับสู่การทำสมาธิกลุ่มประจำวันของ สถานีบำบัด 11:11 เวลา 11:11 น. ตามเวลาเมลเบิร์น – ออสเตรเลีย

สถานีบำบัด 11:11 จะออกอากาศทุกชั่วโมง ที่นาทีที่ 11 ตามเวลาเมลเบิร์น โปรดติดตามในช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของหมายเลข 11 ที่ศักดิ์สิทิ์นี้

ให้เราละทิ้งภาระผูกพันส่วนตัวในกิจวัตรประจำวัน และพาตัวเองไปสู่ความเงียบภายในที่ซึ่งเราจะจำได้ว่าเราพิเศษเพียงใด และพลังแห่งการเยียวยาตนเองนี้อยู่ในตัวเราทุกคน

ขอให้เราเฉลิมฉลองช่วงเวลานี้ด้วยกัน ด้วยความสุข และเราจะแบ่งปันความสั่นสะเทือนสูงนี้ให้กับคนทั้งโลก!