Top

พื้นที่ของฮวยซ่า-วิสโซโก-บอสเนีย

ไม่ไกลจากเมืองหลวงซาราเยโวของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ท่ามกลางภูเขาตระหง่านของเมืองเล็กๆ อย่างวิโซโค มีหุบเขาแห่งความมหัศจรรย์ที่ยังไม่มีใครค้นพบ นั่นคือหุบเขาแห่งปิรามิด เมื่อมาที่นี่ คุณจะได้ดื่มด่ำกับพลังมหัศจรรย์จากปิรามิด อุโมงค์ อุทยานโบราณคดี และโดยเฉพาะดินแดนของฮวยซ่า ซึ่งเรามักจะรวมตัวกันเพื่อฝึกโยคะ จุดกองไฟ และแบ่งปันด้วยความรัก ความเข้าใจ เสียงหัวเราะ และความสุขมากมาย

การทบทวนและการสัมมนา

Level 12 - Bosnia 08/2023

Bosnia Reunion - 07/2022