Top

สัมผัสพลัง

ขอต้อนรับเข้าสู่การสมาธิประจำทุกวัน วันนี้เรายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ มวลหมู่ปิรามิด บอสเนีย พวกเราอยู่ในอุโมงค์ นี่คืออุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่นำไปสู่ปิรามิดแห่งดวงอาทิตย์ ส่วนนี้ของอุโมงค์มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก เรากำลังนั่งสมาธิรอบ ๆ ประติมากรรมเซรามิกจำนวนมหาศาลนี้ มันมีน้ำหนักประมาณแปดตัน และเราได้รับแจ้งว่าสิ่งนี้อยู่ที่นี่มาหลายพันปีแล้วและมันถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรรมที่พิเศษมาก เป็นเหมือนเครื่องกำเนิดพลังงาน

ด้วยความเข้าใจที่จำกัดของเราในขณะนี้ เราเห็นโครงสร้างนี้เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงในการสร้างพลังงานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของอารยธรรมที่อาศัยอยู่ที่นี่ก่อนหน้าเรา มันสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งเราได้รับการบอกเล่ามีค่าประมาณยี่สิบแปดกิโลเฮิรตซ์ (kHz) และอนุภาคที่มีประจุลบเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ดีต่อสุขภาพของเรา

ในขณะนี้ ที่นี่ในห้องนี้ มีการคำนวณว่าประมาณสี่สิบ…หนึ่งหมื่นสี่พันไอออนต่อซีซี (ลูกบาศก์เซนติเมตร) แต่ตัวเลขทั้งหมดนี้คำอธิบายทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ที่จำกัดของเราเป็นอย่างมาก สิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอื่น ๆ อีกมากมาย ภูมิปัญญาในอดีตที่เรายังไม่สามารถเข้าใจได้ ดังนั้นเราจึงพยายามใช้ความเข้าใจที่จำกัดของเรา เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ทั้งหมด

ดังนั้นเรากำลังเรียนรู้ และประวัติศาสตร์ต้องมีการเปลี่ยนแปลง หากทุกสิ่งที่นี่ถูกค้นพบใหม่ระบบการศึกษาทั้งหมดของเรา ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันจะต้องถูกเปลี่ยน และเราต้องคิดถึงที่มาของเรา แหล่งที่มาที่เรามา

ดังนั้นเวลาบนโลกใบนี้ โลกในขณะนี้จึงเป็นความล้ำหน้า เป็นการก้าวกระโดดของควอนตัม ดังนั้นเราจึงพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนี้ ที่เรารอคอย เพื่อความรัก ความสามัคคีเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว เหมือนกับว่าเราเป็นส่วนขยายของการสั่นสะเทือนทางกายภาพที่ไม่สิ้นสุดนี้ สิ่งที่คุณเรียกว่า ส่วนนั้นเป็นไปตามระบบความเชื่อของคุณ มีเงื่อนไขของการศึกษาคุณ แต่เราเป็นเพียงส่วนขยายของพลังที่มีข้อจำกัด แหล่งที่ให้ชีวิตแก่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ ดังนั้นเราจึงควรรู้สึกได้ถึงการสั่นสะเทือนด้วยประสาทสัมผัสทางกายภาพของเรา

ในห้องนี้การสั่นสะเทือนเกิดจากประติมากรรมเซรามิกชิ้นนี้ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสิ่งนี้ใช้พลังของน้ำที่อยู่ข้างใต้ เป็นธารน้ำที่มาบรรจบกัน ทำให้เกิดพลังงานที่ส่งผ่านขึ้นมาจากบล็อกของเซรามิก เพื่อสร้าง เพื่อกำเนิดพลังงาน ในห้องนี้ และรอบ ๆ อุโมงค์ที่กว้างขวางนี้

เราจะนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อแบ่งปันพลังนี้จากสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่มาก ประติมากรรมเซรามิกซึ่งกำเนิดพลังของการบำบัดจากมวลหมู่ปิรามิดในบอสเนีย ด้วยกันเราจะร่วมกันนั่งสมาธิในความว่างเปล่านี้ เราจะแบ่งปันพลังจากสิ่งประดิษฐ์โบราณอันศักดิ์สิทธิ์นี้

Share