Top

FAQ

Huesa / FAQ
วิธีของฮวยซ่าคืออะไร

วิธีการของฮวยซ่า เป็นเทคนิคปฏิบัติเพื่อร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ที่มีจุดมุ่งหมายในการเข้าถึง และรักษาสภาพที่สมดุลของร่างกาย จิตใจ และพลัง(วิญญาณ) เป็นวิธีการแบบองค์รวมเพื่อสุขภาพ ความสุข และการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์ ด้วยการเปิดใช้งานของศูนย์พลังที่สำคัญในร่างกาย ซึ่งเราได้รับพลังจักรวาล และใช้ร่วมกัน.
เทคนิคของฮวยซ่ามุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงสุขภาพร่างกาย และการได้มาของความสมดุล และความมั่นคงทางจิตใจในขณะเดียวกันเป็นการเสริมสร้างพลังในร่างกาย วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพ และความผาสุกทางจิตวิญญาณ วิธีการของฮวยซ่าสอน: • การหายใจอย่างมีสติ อยู่บนพื้นฐานของการรับรู้ของลมหายใจ
• การทำสมาธิที่จิตว่างเปล่า และการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
• เทคนิคการรับ-ส่งพลังจักรวาล สำหรับตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม โยคะ.
ทุกคนในฮวยซ่ามีเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาตนเอง เพื่อชีวิตที่ดีแ ละความเป็นอยู่ที่ดีของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้
คำขวัญของวิธีการฮวยซ่า คือ“ มนุษย์เท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษยชาติได้” การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนทางวัตถุ หรือรางวัล ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาภูมิปัญญา และความเมตตา สร้างความเข้าใจที่ดีกับชีวิต ด้วยการนำวิธีการ และเทคนิคของฮวยซ่าไปใช้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มระดับจิตสำนึก และระดับความถี่ เป็นการเตรียมตัวเพื่อการเติบโต และพัฒนาทางวิญญาณ

พลังจักรวาล คืออะไร

พลังจักรวาล (ยูอี) เป็นพลังที่ให้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และค้ำจุนชีวิตทุกรูปแบบในจักรวาล สามารถพบได้ทุกที่รอบตัวเรา – ในอากาศ, ในน้ำ, ในอาหาร – สามารถมองเห็นได้, ละเอียดอ่อน, สัมผัสได้ หรือหยั่งรู้ได้
ความไม่สมดุล หรือขาดพลังจักรวาลภายในตัวเรา หรือรอบตัวเราอาจเป็นสาเหตุให้ไม่สบาย หรือเป็นโรค หรืออาจทำให้เกิดความเครียด และความรู้สึกอึดอัด นอกจากนี้ในฮวยซ่าเราเรียนรู้วิธีใช้ศูนย์พลังของเราอย่างมีสติ และควบคุมพลังจักรวาลเพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพียงเมื่อเรามีความกลมกลืนกับพลังจักรวาล -กลมเกลียวระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์และจักรวาล เราจะสามารถเป็นสิ่งมีชีวิตสากลที่สมบูรณ์แบบ

ใครสามารถเรียนในฮวยซ่าได้

โรงเรียนฮวยซ่าเปิดกว้างสำหรับทุกคนโดยไม่แบ่งแยกชาติ เชื้อชาติ การศึกษา อาชีพ ศาสนา เพศ หรือการเลือกปฏิบัติอื่นใด วิธีการของฮวยซ่านั้นเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ทุกคน เนื่องจากเราเหมือนกันทั้งในด้านกายวิภาค สรีรวิทยาและชีววิทยา ข้อกำหนดอายุขั้นต่ำเพียง 12 ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตามอายุสูงสุดไม่จำกัด เนื่องจากไม่มีข้อ จำกัด ในการแสวงหาการเปลี่ยนแปลง เพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดีเพียบพร้อม และมีความสุข

ฉันจะได้รับอะไรจากวิธีของฮวยซ่า

โดยการฝึกฝน และการนำวิธีการของฮวยซ่ามาประยุกต์ใช้ คุณสามารถมีความกลมเกลียวระหว่างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ สมดุลระหว่างร่างกาย วัตถุ และชีวิตทางจิตวิญญาณ เป็นรากฐานที่มั่นคงที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น อย่างช้าๆคุณจะสามารถเข้าใจ และกำหนดลำดับความสำคัญของชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้น คุณจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ชีวิตที่ไม่คาดคิด และยอมรับสถานการณ์ชีวิตที่ยอมรับไม่ได้
คุณจะได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ให้สิ่งที่คุณต้องการ แต่ให้สิ่งที่คุณจำเป็นเพื่อที่คุณจะเป็นคนที่ดีกว่า เข้าใจว่าคุณเป็นใคร และใช้ชีวิตของคุณในแบบที่เติมเต็มมากขึ้น คุณจะเพิ่มระดับความมีสติ เพื่อช่วยตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศของคุณ

เริ่มเรียนฮวยซ่าได้อย่างไร

ขึ้นอยู่กับถิ่นฐานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ คุณสามารถติดต่อหนึ่งในศูนย์ฮวยซ่าท้องถิ่นของเรา ในกรณีที่คุณต้องการศึกษาวิธีการของฮวยซ่า คุณควรเริ่มต้นจากระดับ I หรือสัมมนาพื้นฐาน นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าร่วมหนึ่งในกิจกรรมระดับนานาชาติของเราเพื่อรับการแนะนำให้รู้จักกับวิธีการของฮวยซ่า คุณจำเป็นต้องติดต่อศูนย์ฮวยซ่า ท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุด

ใช้เวลาในการเรียนนานแค่ไหน

แต่ละบุคคลจะเรียนรู้ได้เร็ว ​ข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวคือผู้ฝึกปฏิบัติแต่ละคนต้องฝึกฝนเทคนิคอย่างน้อย 1 สัปดาห์ในแต่ละระดับ เพื่อมีประสบการณ์ และปรับให้เข้ากับพลังความถี่ และเพื่อเพิ่มพลังของตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับระดับต่อไป อย่างไรก็ตามไม่มีข้อผูกมัดที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หลังจากระดับ I ทุกคนมีอิสระที่จะตัดสินใจว่าจะเรียนรู้วิธีฮวยซ่าในระดับใด นักเรียนแต่ละคนจะได้รับข่าวแจ้งเกี่ยวกับตารางการสัมมนาทางอีเมล์ หรือผ่านศูนย์ฮวยซ่าท้องถิ่น นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียนรู้ในช่วงที่มีเหตุการณ์เฉพาะกิจระหว่างประเทศของฮวยซ่าตามประกาศในเว็บไซต์นี้ หรือผ่านศูนย์ท้องถิ่

ทำไมถึงมีหลายระดับ

ฮวยซ่าเป็นโรงเรียนแห่งชีวิต ไม่มีใบประกาศนียบัตรเหมือนของมหาวิทยาลัย หากไม่สำเร็จการศึกษาระดับประถม หรือมัธยม เหมือนกับในโรงเรียนยูอีของเรา – วิธีการของเราขึ้นอยู่กับเทคนิคของพลังที่หลากหลาย ซึ่งคุณได้นำไปใช้และมีประสบการณ์กับแหล่งพลัง และการมีความจุของพลังที่แตกต่างกัน คุณไม่สามารถกลายเป็นมหาสมุทรได้หากคุณไม่พัฒนาเป็นฤดูใบไม้ผลิ จากนั้นไปสู่แม่น้ำที่ไหลและไปรวมกับมหาสมุทร ไฟสามารถไหม้คุณได้หากคุณไม่รับรู้ความร้อนของไฟ ระดับที่แตกต่างกันสำหรับคุณ เพื่อทำความคุ้นเคยกับพลัง และรู้วิธีการใช้อย่างมีสติ และรับรู้อย่างเต็มรูปแบบ

การฝีกง่าย หรือยาก

วิธีการของฮวยซ่าง่ายต่อการฝึกฝน เพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย หรือท่าทางที่ผิดปกติ มันเกี่ยวข้องกับเทคนิคที่ง่าย สั้น และมีประสิทธิภาพของการหายใจอย่างมีสติ การทำสมาธิ และเทคนิคที่เน้นการรับ และส่งพลังจักรวาล

ทำไมวิธีของฮวยซ่าจึงแตกต่างกับวิธีอื่น

วิธีการแก้ปัญหาให้ทางเลือกที่เป็นมุมมองใหม่ในชีวิต และคำตอบใหม่ในช่วงเวลาที่มีข้อสงสัย เมื่อใช้วิธีการของฮวยซ่า ทุกคนอาจค้นพบระบบนำทางภายใน สัญชาตญาณ ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา และตระหนักว่ามันเป็นแนวทางชีวิตที่เชื่อถือได้มากที่สุด ทุกคนมีอาจารย์ภายในของตัวเอง แต่ก่อนที่จะพบอาจารย์ภายในของตัวเอง ทุกคนต้องการอาจารย์ภายนอก และผู้คนที่รู้แจ้งจำนวนมากได้เสียสละชีวิต เพื่อเป็นอาจารย์ของคุณ เฉพาะอาจารย์ที่มองเห็นได้เท่านั้นที่คุณสามารถค้นหาอาจารย์ที่มองไม่เห็นได้ภายใน การเดินทางไปถึงการรู้แจ้งอาจยาวนาน แต่ปลอดภัยกว่า และง่ายกว่าด้วยอาจารย์ที่มีชีวิต

ทำไมฉันจึงควรเลือกฮวยซ่า และเรียนวิธีของฮวยซ่า

วิธีการของฮวยซ่า เป็นวิธีการดำรงชีวิต ตามที่มีการเผยแผ่กระจาย และสอนโดยอาจารย์ที่ยังมีชีวิต ผู้ซึ่งนำทางเราในชีวิตประจำวัน และให้แนวทางการแก้ไข และให้แรงจูงใจแก่เราในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และความท้าทายในชีวิต เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริง – บนเส้นทางของการไปสู่การรู้แจ้ง

วิธีของฮวยซ่าเปลี่ยนชีวิตฉันอย่างไร

เมื่อคุณฝึก และนำวิธีการของฮวยซ่าไปใช้ คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ คุณคือการเปลี่ยนแปลง ที่คุณต้องการเห็นบนโลกใบนี้ … เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงโลกจะเปลี่ยนไป