Top
ธันห้ว วันแม่ 12 พฤษภาคม 2567 - Huesa - 2024 05 12 Mothers Day

ธันห้ว วันแม่ 12 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่เมืองธันหัว Thanh Hoa ทางตอนเหนือของเวียดนาม นักเรียนของโรงเรียนฮวยซ่ามากกว่า 100 คนจากทั่วประเทศเวียดนามได้เข้าร่วม และเชื่อมต่อออนไลน์กับนักเรียนฮวยซ่าทั่วโลกมากกว่า 1,000คน ในการเฉลิมฉลองวันแม่แห่งจักรวาล...

Share
โปรแกรม “Know Thyself” - เกาะดายเฟือก Dai Phuoc จังหวัด Dong Nai ประเทศเวียดนาม 29 เมษายน-30 เมษายน-1 พฤษภาคม - Huesa - 2024 04 29 Know Thyself

โปรแกรม “Know Thyself” – เกาะดายเฟือก Dai Phuoc จังหวัด Dong Nai ประเทศเวียดนาม 29 เมษายน-30 เมษายน-1 พฤษภาคม

“การเข้าใจ และรู้จักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต สิ่งอื่นๆ จะตามมาโดยไม่ต้องพยายาม”...

Share