Top
เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมี และสิ่งที่คุณได้รับ - Huesa - blog cover 3 1

เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมี และสิ่งที่คุณได้รับ

ยินดีต้อนรับสู่การทำสมาธิระดับโลกประจำวันของเรา วันนี้เราขอต้อนรับคุณให้เชื่อมต่อกับแกรนด์แคนยอนในแอริโซนา สหรัฐอเมริกาหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่สวยงามบนดาวโลกของเรา ธรรมชาติสามารถให้หลายสิ่งมากมาย แต่เราไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามี และสิ่งที่เราได้รับ...

Share
เราสัญญาต่อกันว่าจะสร้างคลื่นแห่งความสุข - Huesa - blog cover 5

เราสัญญาต่อกันว่าจะสร้างคลื่นแห่งความสุข

ความรักเท่านั้นที่จะยุติความเกลียดชังได้ และครั้งนี้บนโลกของเรา พวกเราเป็นพยานของการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกที่เราต้องการ เพื่อที่จะอยู่รอด เพื่อดำเนินชีวิตต่อไปบนบ้านนี้ โลกสีเขียว...

Share
สัมผัสพลัง - Huesa - blog cover 6 1

สัมผัสพลัง

ขอต้อนรับเข้าสู่การสมาธิประจำทุกวัน วันนี้เรายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ มวลหมู่ปิรามิด บอสเนีย พวกเราอยู่ในอุโมงค์ นี่คืออุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่นำไปสู่ปิรามิดแห่งดวงอาทิตย์ ส่วนนี้ของอุโมงค์มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก เรากำลังนั่งสมาธิรอบ ๆ ประติมากรรมเซรามิกจำนวนมหาศาลนี้ มันมีน้ำหนักประมาณแปดตัน และเราได้รับแจ้งว่าสิ่งนี้อยู่ที่นี่มาหลายพันปีแล้วและมันถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรรมที่พิเศษมาก เป็นเหมือนเครื่องกำเนิดพลังงาน...

Share
เราเรียนรู้จากดวงอาทิตย์ - Huesa - blog cover 7 1

เราเรียนรู้จากดวงอาทิตย์

ยินดีต้อนรับสู่การทำสมาธิระดับโลกประจำวันของเรา เราอยู่ในชัมบัลลา ส่วนนี้ของโลกสวยงามมาก ตอนเช้าที่นี่ รุ่งอรุณเพิ่งเริ่มต้น ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเราทุกคนสามารถเป็นดวงอาทิตย์ได้ หุบเขาที่ล้อมรอบด้วยภูเขา […] ในจังหวัดเพชรบุรีในประเทศไทย...

Share
การค้นหาความเป็นหนึ่งเดียว - Huesa - blog cover 8

การค้นหาความเป็นหนึ่งเดียว

ยินดีต้อนรับสู่การทำสมาธิระดับโลกประจำวันของเรา เราเชื่อมต่อกับคุณจากจังหวัดเพชรบุรีทางภาคใต้ของประเทศไทย และวันนี้ทีมงานของเราจากฮวยซ่าซัมบาลากำลังเยี่ยมชมถ้ำแห่งนี้ ในถ้ำนี้ตรงหน้าของคุณคือรูปปั้นของพระพุทธไสยาสน์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสงบ และความเมตตา และทุกหนทุกแห่งในถ้ำนี้มีรูปปั้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นพระพุทธเจ้ารูปปั้นเทพ รูปปั้นของหลายคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อน...

Share
น้ำเป็นแหล่งของชีวิต - Huesa - blog cover 9

น้ำเป็นแหล่งของชีวิต

ยินดีต้อนรับสู่การทำสมาธิระดับโลกประจำวันของเรา วันนี้เราเชื่อมต่อกับทุกคนผ่านการทำสมาธิระดับโลกรายวันจากอาร์เจนตินา ต่อหน้าของคุณคือน้ำตกอีกัวซู ฝั่งนี้เป็นฝั่งของอาร์เจนตินา น้ำตกนี้เป็นของสองประเทศ อาร์เจนตินา และบราซิล เช้านี้ครอบครัวพลังจักรวาล ของเราได้ไปเยี่ยมชมเขื่อนอิไตปู...

Share
เรามีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายทุกอย่าง แต่เรากำลังมีความทุกข์ - Huesa - blog cover 10

เรามีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายทุกอย่าง แต่เรากำลังมีความทุกข์

ยินดีต้อนรับสู่การทำสมาธิระดับโลกประจำวันของเรา วันนี้เราขอต้อนรับคุณเข้าสู่การทำสมาธิประจำวัน ที่ฮูสตัน เท็กซัส สหรัฐอเมริกา เรามาที่บ้านที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งแล้ว สถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบของพวกเราหลายคนที่มีความตั้งใจที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สามเป็นหนึ่ง หนึ่งเป็นสามตามความหมายของเสาอากาศใหญ่นี้...

Share
เราเคยมีความสามารถแฝงมากมาย - Huesa - blog cover 11 1

เราเคยมีความสามารถแฝงมากมาย

ยินดีต้อนรับสู่การทำสมาธิระดับโลกประจำวันของเรา วันนี้เราอยู่ในบอสเนีย เบื้องหน้าคุณคือหุบเขาแห่งปิรามิด ในบอสเนีย ซึ่งพบว่ามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง ที่มีอุโมงค์ใต้ดินกว้างขวาง และหลายคนได้เดินทางมาที่นี่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอดีต เพื่อก้าวข้ามระบบความเชื่อในปัจจุบันว่าเราเป็นเพียงร่างกายนี้...

Share