Top

เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมี และสิ่งที่คุณได้รับ

 

ยินดีต้อนรับสู่การทำสมาธิระดับโลกประจำวันของเรา วันนี้เราขอต้อนรับคุณให้เชื่อมต่อกับแกรนด์แคนยอนในแอริโซนา สหรัฐอเมริกาหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่สวยงามบนดาวโลกของเรา ธรรมชาติสามารถให้หลายสิ่งมากมาย แต่เราไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามี และสิ่งที่เราได้รับ

เรากำลังเตือนกันและกันให้จำได้ว่าเราเป็นใคร – เราเป็นมนุษย์ เราไม่ใช่นักแสดง – เราทำมากเกินไป เรากำลังทำ และเราทำ เราทำ … มากเกินไป หากเราหยุด และเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา และหากเราชื่นชมพระแม่ธรณี หากเราชื่นชมธรรมชาติ และอยู่อย่างสง่างามทุกนาทีของชีวิตบนโลก เราก็จะสามารถช่วยโลกของเราได้

ตอนนี้ขึ้นอยู่กับพระแม่ธรณีที่จะสนับสนุนชีวิตบนโลกนี้ และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้ในเวลาแนวดิ่งนี้ เวลาที่เกี่ยวข้องกันมาก วันหนึ่งอาจเท่ากับหนึ่งศตวรรษ หนึ่งนาทีอาจเท่ากับหนึ่งปี ดังนั้นเราต้องหันเข้าสู่ภายใน และหยุดออกไปเพื่อค้นหาความสุขจากภายนอกที่เราได้เคยค้นหา

ความสุขภายในนั้นนิรันดร์ ความสุขจากตัวตนที่แท้จริงของเรา ความสุขจากพลังที่มองไม่เห็นนี้จะสนับสนุนเรา จะทำให้เรามีมุมมองใหม่า…ถ้าเราเชื่อมโยงกับพลังของแม่ธรณี ของท้องฟ้า ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้ เราเป็นหนึ่งเดียวกัน เรามาจากแหล่งเดียวกัน และถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้ หากเราปฏิญาณในวันนี้ คราวนี้เราจะเห็นตัวเองเป็นพี่น้อง – ฉันคือคุณ คุณคือฉันเราเป็นคุณ คุณคือเรา – ดังนั้น เราจะก้าวข้ามความยากลำบากทั้งหมดนี้

เรากำลังอยู่ในความแตกต่างเหล่านี้ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่า อะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆ และสิ่งที่เราไม่ต้องการ

Share