Top

ใช้สติในชีวิตประจำวันของคุณ

 

การเจริญสติได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความเครียดเพิ่มการรับรู้ตนเอง เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ และจัดการกับความคิด และความรู้สึกที่เจ็บปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มันเกี่ยวข้องกับการนำความตระหนักรู้มาสู่ประสบการณ์ที่นี่ และตอนนี้ของคุณอย่างมีสติด้วยการเปิดรับ สนใจ และยอมรับ สติเป็นเรื่องของการตื่นรู้ การเชื่อมต่อกับนเอง และยินดีที่เติมเต็มแต่ละช่วงเวลาของชีวิต มันเป็น“ ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีสติ” เป็นวิธีที่ลึกซึ้งในการเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจ และอารมณ์ และเพิ่มความพึงพอใจในชีวิต นำความสนใจอย่างเต็มที่กับประสบการณ์ปัจจุบันทุกๆนาที การให้ความสนใจในอย่างเจาะจง ตามวัตถุประสงค์ในช่วงเวลาปัจจุบัน และไม่ตัดสิน

ตัวอย่างวิธีการใช้สติ: ระวังตนเอง และการกระทำของคุณ ฟังมากกว่าพูด หลีกเลี่ยงความคิดเชิงลบ หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ อยู่ด้วยความกตัญญู และเมตตา สั่นสะเทือนความรักปราศจากความเครียด หายใจลึก ๆ ช้าลง ยิ้มมากขึ้น และชื่นชม ดูแลแม่ธรณี

การฝึกสติจะช่วยให้คุณรู้สึกกระวนกระวายใจน้อยลง และตอบสนองต่อประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์น้อยลง มีความสมดุลมากขึ้น ความผันผวนทางอารมณ์น้อยลง เพื่อสัมผัสกับความสงบ และสันติมากขึ้น เพื่อพัฒนาการยอมรับตนเอง และความเห็นอกเห็นใจตนเอง

Share