Top

Universell energi

Universell energi er en vital kraft som opprettholder alle former for liv. Det finnes overalt i naturen. Faktisk trenger alle levende skapninger universell energi for å opprettholde sine vitale funksjoner. Mangel eller ubalanse i denne viktige livsenergien i kroppen vår kan føre til stressrelaterte problemer eller ubehag. Ved å utnytte universell energi kan vi gå utover rene manifestasjoner for å komme til roten til problemet.

Universell energi arbeider i kroppens organer og celler. Når universell energi sirkulerer i kroppen vår, kaller vi det menneskelig energi. Når den strømmer gjennom kroppen, hjelper det energisystemet vårt å gjenvinne sin naturlige balanse og helhetlig forbedre generell helse i harmoni med kropp, sinn og sjel.

Denne eksistensenergien har alltid vært der. Den tilhører alle og den inkluderer alle. Alle trenger denne guddommelige energien for å leve. Det gir liv til deg og gir liv til alle levende skapninger. Denne energien diskriminerer ikke fordi den er inkluderende. Den skiller ikke mellom kulturer, nasjoner og land.

Ditt energifelt er så stort, så stort; det berører energifeltet til alle rundt deg. Du lager et kollektivt energifelt, et guddommelig nett, som vibrerer med samme frekvens av kjærlighet og medfølelse. Kvantehjertet ditt er like stort som universet. Når du justerer alle dine tanker og bønner, gjør du en stor forskjell. En klarer kanskje ikke det, men sammen har dere makten til å gjøre verden til et bedre sted å bo, for dere og for alle kommende generasjoner. Bær denne vakre energien med deg. Uansett hvor du går, sprer du denne energien av kjærlighet, medfølelse, enhet og harmoni. Denne kjærligheten kombinerer energien i deg med den guddommelige kjærligheten til universet. Da er du alle og alle er deg. Da er livet et mirakel. Ikke vent med å se, bare vær denne kjærligheten, så vil den manifestere seg.

HUESA
Blogger

A blogger from Huesa, Australia.