Top

We hadden vroeger zoveel latente vermogens

Welkom bij onze dagelijkse wereldwijde meditatie. Vandaag zijn we in Bosnië. Voor je ligt de Bosnische Vallei van de Piramides. Er is ontdekt dat er veel heilige plaatsen zijn met uitgebreide ondergrondse tunnels, en veel mensen zijn afgereisd om hier te komen, om over het verleden te leren, om het huidige geloofssysteem te transcenderen dat we slechts een fysiek lichaam zijn.

Vroeger hadden we veel latente vermogens en voor jullie, deze piramide, hebben ze het de Piramide van de Zon genoemd, en op andere plaatsen hier in dit complex, hebben we de Piramide van Moeder Aarde, Piramide van Liefde, Piramide van de Draak en Piramide van de Maan.

Hoe zijn we geworden wie we nu zijn? Tijd is erg relatief. Vroeger hadden we zoveel latente vermogens, maar tot nu hebben we alleen in onze vijf fysieke zintuigen geloofd. In de meeste gevallen hebben we geleerd het vermogen terug te krijgen om ons zesde zintuig te gebruiken, wat we intuïtie noemen. Dus, we zijn in deze dimensie zeer beperkt. We hebben onze beperkte capaciteiten gebruikt en we zijn zo afhankelijk van onze geest, onze hersenen. We hebben zo weinig van onze hersenen gebruikt; er is veel, veel meer.

Dus in de afgelopen ongeveer twintig jaar hebben we deze in organisatie, een onzichtbare organisatie die we de Universal Energy School noemen, samen geleerd, we hebben – wat we noemen – deze onzichtbare verbinding met elkaar gedeeld, door de goddelijke energie, de energie van Liefde. We hebben elkaar eraan herinnerd hoe we de capaciteiten van de mensheid die we in het verleden hadden, kunnen herontdekken: het vermogen om telephatisch te communiceren, teletransport, het vermogen om zonder enige seculiere opleiding te weten hoe we met elkaar verbonden zijn.

Deze keer zijn er op onze planeet Aarde veel veranderingen. Tenzij je jezelf verandert, kun je niet afgestemd zijn op deze energie, de energie die we niet kunnen zien, niet kunnen voelen, niet kunnen aanraken, niet kunnen horen, niet kunnen ruiken, niet kunnen proeven. Maar toch is het hier.

Op deze heel bijzondere plek, hier in de Bosnische Vallei van de Piramides, als je hart en je brein met elkaar verbonden zijn om één te worden, dan kun je voelen. Je voelt deze verbinding tussen je ware zelf en je kleine zelf, tussen je niet-fysieke vibratie en je fysieke lichaam. Tenzij we in deze energie zijn, in deze dimensie, kunnen we hier niet met deze energie verbonden zijn. Dus ik heet jullie welkom in deze nieuwe dimensie van de energie.

Dus, welkom allemaal bij deze DGM. We zullen samen mediteren in deze zeer, zeer heilige spiraalvormige energie van de Piramide van de Zon, in de Bosnische Vallei van de Piramides. Samen zullen we verbonden zijn.

Share