Top
 

Medische Disclaimer

De leringen en technieken die in de HUESA-methode worden geboden, kunnen het advies van een medische professional (arts, psychiater, psycholoog, verpleegkundige of apotheker) niet vervangen.

Ze mogen niet worden opgevat als een poging om medisch advies, diagnose of behandeling te geven, of om op een andere manier de geneeskunde uit te oefenen.

In het bijzonder worden HUESA-studenten niet aangemoedigd om hun medische behandeling te stoppen of een nieuwe medische behandeling te starten. Deze beslissingen kunnen alleen door het individu worden genomen na overleg met een gecertificeerde medische professional.