Top

Порано сме имале толку многу латентни способности

Добредојдовте во нашата Дневна Глобална Медитација. Денеска сме во Босна. Пред вас е Босанската Долина на Пирамидите. Откриено е дека има многу свети места со долги подземни тунели и многу луѓе патувале за да дојдат овде, да научат за минатото, да го надминат сегашниот систем на верувања дека ние сме само физички тела.

Порано сме имале многу латентни способности и пред вас оваа пирамида ја нарекоа Пирамида на Сонцето, и на други места во околинава, во овој комплекс ги имаме Пирамидата на Мајката Земја, Пирамидата на Љубовта, Пирамидата на Змејот и Пирамидата на Месечината.

Како станавме тоа што сме денес? Времето е многу релативно. Порано сме имале толку многу скриени способности, но сега веруваме само во пет физички сетила. Во најголем дел, научивме да ја вратиме способноста да го користиме нашето шесто сетило,коешто го нарекуваме интуиција. Значи ние сме во оваа димензија, многу ограничени. Ги користевме нашите ограничени способности и толку многу зависиме од нашиот ум, од нашиот мозок. Користевме толку малку од нашиот мозок; а има многу, многу повеќе.

Така, во изминатите, помалку или повеќе, дваесет години, оваа организација, невидлива организација, која ја нарекуваме Универзална Енергетска Школа, заедно научивме, заедно ги споделивме сите нешта – она ​​што ние го нарекуваме – невидлива врска, преку оваа Божествена Енергија, Енергијата на Љубовта. Се потсетувавме едни со други како можеме повторно да ги откриеме способностите на човештвото што сме ги имале во минатото: способност да комуницираме како телепатија, телетранспортација, способност да знаеме без никакво световно образование како сме поврзани еден со друг.

Во ова време, на нашата планета Земја има многу промени. Освен ако не се промените себеси, не можете да се прилагодите на оваа енергија, енергијата која не можеме да ја видиме, не можеме да ја почувствуваме, не можеме да допреме, не можеме да слушнеме, не можеме да ја мириснеме, не можеме да ја вкусиме. Но сепак, таа е тука.

На ова посебно место, овде во Босанската долина на пирамидите, ако вашето срце и вашиот мозок се поврзани за да станат едно, тогаш ќе можете да почувствувате. Ја чувствувате оваа врска помеѓу вашето вистинско јас и вашето мало јас, помеѓу вашата нефизичка вибрација и вашето физичко тело. Освен ако ние сме во оваа енергија, во оваа димензија, не би можеле да бидеме поврзани со оваа енергија овде. Добредојдовте во оваа нова димензија на енергијата.

Затоа, добредојдовте на сите во оваа ДГМ. Ќе медитираме заедно во оваа многу, многу света спирална енергија на Пирамидата на Сонцето, во Босанската Долина на Пирамидите. Така заедно ќе бидеме поврзани.

Share