Top

Почувствувајте ја енергијата

Добредојдовте во нашата Дневна Глобална Медитација. Денеска ви посакуваме добредојде на сите во овој комплекс на Пирамидите во Босна. Ние сме во тунелот. Ова е долг подземен тунел што води до Пирамидата на Сонцето. Овој дел од тунелот е многу, многу свет. Ние медитираме околу оваа голема маса на керамичка скулптура; тежи околу осум тони, а ни беше кажано дека ова е тука многу илјади години и е создадено од многу посебна цивилизација како машина за генерирање енергија.

Со нашето ограничено разбирање во моментот, ја гледаме оваа структура како многу висока технологија за генерирање на енергија за благосостојбата на цивилизацијата која живеела овде пред нас. Го генерира вистинското електромагнетно поле за човековото здравје, за кое ни беше кажано дека е околу дваесет и осум килохерци (kHz), а негативните јони се еден од многу добрите елементи за нашето здравје.

Во моментов, овде во оваа комора, пресметано е дека околу четириесет…четиринаесет илјади јони по кубик (кубен сантиметар). Но, сите овие бројки, сите овие објаснувања во голема мера зависат од нашето ограничено знаење. Многу други бесконечни чуда, мудрост во минатото, сè уште не можеме да разбереме, па затоа се обидуваме да го искористиме нашето ограничено разбирање за да ги објасниме сите овие многу свети феномени. Граници.

Значи ние учиме, и историјата треба да се промени. Ако сè овде повторно се открие, тогаш треба да се смени целиот систем на нашето образование, нашето разбирање на актуелната наука; и мораме да размислуваме за нашето потекло, изворот од кој доаѓаме.

Значи, времето на оваа планета Земја во моментот е во „водечка предност“, е „квантен скок“, така што ние сме тука да придонесеме за оваа трансформација што со нетрпение ја очекувавме, за љубов, за хармонија, за единство, бидејќи ние сме продолжување на оваа бесконечна нефизичка вибрација. Како и да го наречете тој дел е според вашиот систем на верување, вашето условено образование, но ние сме само многу ограничена екстензија на оваа енергија, изворот што им дава живот на сите живи суштества на оваа планета Земја, за да можеме да ги почувствуваме вибрациите според нашите условени физички сетила.

Во оваа комора вибрациите генерираат од оваа керамичка скулптура и докажано е дека тоа ја користи моќта на водата под кои се среќаваат струите на водата, генерирајќи ја енергијата што доаѓа преку овој блок од керамичка скулптура за да се создаде, да се генерира енергија во оваа комора и околу огромниот тунел.

Ќе медитираме заедно за да ја споделиме оваа енергија од многу, многу древен артефакт, керамичката скулптура која генерира енергија на исцелување од Комплексот на пирамиди во Босна. Така, заедно, ќе медитираме во оваа празнина. Ќе ја споделиме енергијата од овој многу свет, древен артефакт.

Share