Top
 

FAQ

Што претставува Хуеса методот?

ХУЕСА методот е метод на физички, ментални и духовни техники и практики кои имаат за цел постигнување и одржување на избалансирана состојба на телото, умот и енергијата (душата). Има холистички пристап кон човековото здравје, среќа и духовен развој. Се заснова на активирање на главните енергетски центри во човечкото тело, преку кои ја примаме и споделуваме Универзалната енергија.

Техниките на ХУЕСА се фокусирани на подобрување на физичкото здравје и постигнување ментална рамнотежа и стабилност, а истовремено ја зголемуваат енергијата во телото. Главната цел е да се стекне добро здравје и духовна благосостојба. Методот ХУЕСА не учи на:

  • свесно дишење, врз основа на свесноста за здивот.
  • нулта ум во медитација и свесна контемплација.
  • техники за примање и испраќање универзална енергија кон себе, кон другите и околината.
  • јога.

Сите во ХУЕСА имаат иста цел: личен развој за подобар живот и благосостојба на секое живо суштество на оваа планета Земја.

Мотото на нашиот ХУЕСА метод е „само човекот може да му помогне на човештвото“. Со помагање на другите без да се очекува материјална добивка или награда за возврат, се развива мудрост и сочувство и се воспоставува попозитивно разбирање за животот. Преку примената на методот и техниките на ХУЕСА, практичарите ја зголемуваат нивната свесност и нивоата на фреквенција како подготовка за нивниот духовен раст и развој.

Што е Универзална Енергија?

Универзалната енергија (УЕ) е енергијата што му дава живот на секое живо суштество и ги одржува сите форми на живот во Универзумот. Може да се најде насекаде околу нас – во воздухот, во водата, во храната – може да биде видливо, но и суптилно, може да се насети или интуитивно да се согледа.

Нерамнотежата или недостатокот на УЕ во нас или околу нас може да предизвика дисбаланс на здравјето кај луѓето или болест или може да предизвика стрес и непријатност. Затоа, во ХУЕСА учиме како свесно да ги користиме нашите енергетски центри и да ја искористиме УЕ за наша корист, да им помогнеме на другите и да го подобриме квалитетот на нашата животна средина. Само кога сме во хармонија со УЕ – помеѓу човекот и човекот; човекот и природата и човекот и Универзумот можеме да бидеме целосно универзално суштество.

Кој може да учи во Хуеса?

ХУЕСА училиштето е отворено за секого, без разлика на нивната нација, раса, образование, професија, религија, пол или која било друга дискриминативна квалификација. Методот ХУЕСА се појави за да им помогне на сите човечки суштества бидејќи сите сме исти во нашата анатомија, физиологија и биологија. Има само услов за минимална возраст од 12 години. Како и да е, максималната возраст е неограничена, бидејќи нема ограничување во потрагата по трансформација, за здрав и богат живот и среќа.

Што можам да користам од методот Хуеса?

Преку практикување и примена на ХУЕСА методот можете да постигнете хармонија помеѓу телото, умот и душата; рамнотежа помеѓу физичкиот, материјалниот и духовниот живот. Тоа е цврста основа за да се постигне подобар живот. Постепено ќе можете да ги разберете и да ги поставите вашите приоритети во животот на поинаков начин за да бидете посреќни. Ќе научите да живеете овде и сега, во сегашниот момент, да очекувате неочекувани животни ситуации и да ги прифаќате неприфатливите животни сценарија. Ќе научите дека Бог не ви го дава она што го сакате, туку она што ви треба за да бидете подобра личност, да разберете кои сте и да го живеете животот на поисполнет начин. Ќе го зголемите нивото на вашата свесност за да си помогнете себеси, вашето семејство, вашата заедница и вашата земја“.

Како да започнете со учење?

Во зависност од вашата географска локација, можете да контактирате со еден од нашите локални ХУЕСА центри. Во случај да сакате да го проучувате ХУЕСА методот, треба да започнете од Ниво 1 или Основниот семинар. Можете исто така да учествувате на еден од нашите меѓународни настани за да се запознаете со ХУЕСА методот. На кој било начин треба да го контактирате најблискиот локален ХУЕСА центар.

Колку време е потребно за да се научи?

Од секој поединец зависи колку брзо ќе напредува и учи. Во моментов има 16 нивоа во ХУЕСА методот. Единствениот услов е секој практичар да ги практикува техниките на секое ниво најмалку 1 недела за да ги доживее и прилагоди на енергетската фреквенција и да ја зголеми сопствената енергија за да биде подготвен за следното ниво. Сепак, не постои обврска да се продолжи со учење после Ниво 1. Секој може слободно да одлучи до кое ниво во ХУЕСА методот да учи. Секој студент е информиран за распоредот на семинарите преку е-пошта или преку локалниот центар на ХУЕСА. Можете исто така да научите за време на нашите меѓународни настани на ХУЕСА како што е објавено на оваа веб-страница или преку локалниот центар.

Зошто имаме различни нивоа?

ХУЕСА е училиште на животот. Не можете да имате универзитетска диплома без да завршите основно или средно училиште. Истото е и во нашето УЕ училиште – нашиот метод се заснова на различни енергетски техники, во кои применувате и искусувате различен извор на енергија и енергетски капацитет. Не можете да станете океан ако не излезете како извор, па во река да се влеете и да се споите со океанот. Огнот може да ве изгори, ако не ја знаете топлината на огнот. Различните нивоа се за да се запознаете со енергијата и да знаете како да ја искористите совесно и со целосна свесност.

Дали е лесно да се практикува?

ХУЕСА методот е лесен за практикување бидејќи не вклучува никакви невообичаени физички вежби или држење на телото. Вклучува едноставни, кратки и ефикасни техники на свесно дишење, медитација и фокусирани техники за примање и испраќање УЕ.

Зошто Хуеса се разликува од другите методи?

Методот дава алтернативни решенија, нови перспективи во животот и нови одговори во моменти на сомнежи. При примена на ХУЕСА методот, секој може повторно да го открие својот внатрешен систем за водење, својата интуиција, своето вистинско јас и да сфати дека тоа е најсигурниот животен водич. Секој има свој, внатрешен Учител, но пред да го најде својот Учител, секој има потреба од надворешен Учител, а многу просветлени луѓе ги жртвувале своите животи за да бидат ваши Учители. Само преку видливиот учител можете да го најдете невидливиот учител внатре во вас. Патувањето до просветлување може да биде долго, но побезбедно и полесно со жив Учител.

Зошто да ја изберам Хуеса и да го научам нејзиниот метод?

ХУЕСА методот е жив метод кој што се шири и подучува од жив учител, кој нѐ води во секојдневниот живот и ни дава решение и мотивација да се справиме со промените на околината и предизвиците во животот во потрага по нашето вистинско јас, на пат кон просветлување.

Како може Хуеса да ми го промени животот?

Кога ќе го практикувате и применувате методот ХУЕСА, ќе ја видите трансформацијата во себе. Вие сте трансформацијата што сакате да ја видите на оваа планета Земја… Како што се менувате, светот ќе се менува.