Top

Дишењето е важно

Дишењето му помага на имунолошкиот систем и клетките да се развиваат нормално. Свесното дишење го испраќа вистинскиот сигнал до мозокот дека сè е добро и мирно. Здивот е мост за поврзување на вашето тело, вашиот ум и вашата душа. Ако дишете свесно, вашето тело ќе биде поздраво, вашиот ум ќе биде мирен и вашата свест ќе се надгради на повисока фреквенција.

Здивот е мостот за поврзување на вашиот мал универзум со поголемиот Универзум. Дишете и замолете го Универзумот да ви донесе мир и да ви го одземе сето она што прави да страдате, сета ваша негативност.

Share