Top

Живејте во сегашниот момент – сега и овде

Вашата иднина зависи од овде и сега.

Единственото време е СЕГА, единственото место е ТУКА, единствената вистина е во сегашниот момент.

Животот е патување… Секој си оди по своето патување. И при секое ваше патување, треба да уживате во него, а не да ја барајте дестинацијата. Ако продолжите да ја барате дестинацијата, заборавате да уживате во овде и сега за време на ова патување.

Одете со текчението и што и да дојде – прифатете. Што и да можете да промените, земете сета храброст да го промените; тоа што не можете да го промените, прифатете со мир и благодарност.

Share