Top

Út a Paradicsomba …. életünk utazása

11 – 22 March 2019

2019. március 11 – 22.

A Hawaii-szigetek egy 7 fő szigetből álló, vulkanikus lávából felépült szigetcsoport a Csendes-óceán közepén. Az ősi legendák szerint a 7 szigetről úgy tartják, azok a legendás ősi kontinens 7 hegyének a csúcsai, mely eltűnt az óceánban sok ezer évvel ezelőtt. Minden titkát eltakarta az óceán mélyén, lehetővé téve, hogy a legendák sok generáció és kutató képzeletét megihlessék. Néhány legenda azt állítja, hogy sok ezer évvel ezelőtt a Föld bolygónk legmagasabb hegysége itt volt található, ahol ma a Hawaii-szigetek fekszenek. A hegyek olyan magasak voltak, hogy elérték az eget, és a csillagemberek be tudtak lépni a világunkba e hegyek csúcsain át. A legendák szerint így kezdődött el az élet a bolygónkon az idők kezdetén. Úgy hiszik, hogy a hét nővér egy messzi csillagrendszerből átkelt az Univerzumon, hogy elültessék a fény, a szeretet és a jóság életét a Földön. Mindegyik nővér lemászott az egyik hegy csúcsáról, és Isten lélegzete által életet teremtett az óceán szent vizeiben. A „hetes” így lett belekódolva az életbe a Földön – a hét bolygó, a hét csakra, a hét nap, a hét szín, a hét zenei hang, stb. … A csillagemberek lehozták a tűzijátékot a Mennyből a Földre, ez okozta a vulkánkitöréseket és még több szárazföld létrejöttét. A vulkáni láva szárazföldet alkotott, zöld természettel, kristályos vízzel és csillagos éggel. Nem véletlen, hogy manapság a Hawaii-szigeteket az USA „SZIVÁRVÁNY ÁLLAMÁNAK” nevezik. A szépség és jóság új élete született meg a Földön. Az emberek békében, harmóniában, örömben és szeretetben éltek. Szerették az anyaföldjüket és tisztelték a vulkánok teremtő erejét, mely szárazföldet teremtett. Csodálták az óceánt, mely életet termett, és tisztelték az egeket, mint őseik helyét.

Így kapott ihletet kis HUESA csoportunk, hogy meglátogassa a Hawaii-szigeteket és megtapasztalja ezt a kellemes életet.

Ahogy leszálltunk Kona-n (a Nagy-szigeten), máris a paradicsomban éreztük magunkat, a természet színei, az óceán végtelensége, a láva nagysága, és a létezés hangjai által. Ez az a föld, ahol a virágok, a fák, a madarak és a bálnák tökéletes harmóniában élnek. Az élet erős szelleme árad keresztül ezen a földön, egyensúlyt teremtve a négy elem, a föld, a víz, a tűz, és a levegő között. Körülvettek minket a Földanya szivárvány színei, a víz, az ég, a nap, és a láva, mely feltöltött minket a szépség és a béke érzetével. A talaj kivételesen termékeny, mivel a vulkáni lávából sok ásvány és tápanyag táplálja. Eredményéül egyedülállóan színes, vastag törzsű gigantikus fák jelentek meg, és sokszínű virágzó vegetáció – melynek nincs párja a Földön. Az élet szépségében vibrál a létezés minden sejtjén keresztül. Ebben a környezetben az ember könnyűszerrel élhet hálában, nagyrabecsülésben és üdvösségben. A Hawaii-i szellem szeretetteljes energiája ölel körül kedvességében, lágyságában és nyájasságában. A szél suttogásán, az óceánnak és a csillagok fényének hívogatásán keresztül meghallottuk a teremtés történetét. A nagyhatalmú Waikiki istenek fa szobrai az óceánnal szemben álltak, hogy megjelenítsék a szigeteken jelen lévő isteni erőt (mana) azok számára, akik megközelítik partjait. James Cook kapitány volt az első, aki felfedezte Hawaii szigetét 1779-ben a világ többi része számára, de életét is itt vesztette el. Csoportunk végigjárt egy 4 km hosszú történelmi ösvényt, mely levezet a Kealakekua öböl partjához, ahol Cook kapitány halálát lelte 1779. február 14-én. Égetően napsütéses napot éltünk át lefelé menet a parthoz vezető meredek láva lejtőn. Megértettük, hogy ez a szent föld csak azokat fogadja szeretettel, akik tiszta szándékkal és tisztelettel keresnek menedéket. A hawaii nép az éneklésen, a táncon, rituálékon és beavatásokon keresztül adja tovább kultúráját és hagyományait nemzedékről nemzedékre, hogy megtanítsa az alázatot, az elfogadást, és a természet és az élet tiszteletét. A hawaii nyelv hasonlít a szél suttogására, a hullámok hangjára, és a bálnák énekére. Csak 12 betűből áll – 6 magánhangzóból és 6 szótagból; és a természet szeretetét fejezi ki, és az együttérzést minden élő teremtmény iránt. A hawaii nyelv a kedvesség, a tisztaság, a hála szavaiból áll, és mély spirituális jelentése van, mely összecseng a Földanyát, az Óceánt és a Végtelen Kozmoszt tisztelő kultúrájukkal. Megtapasztaltuk a „ho’oponopono” minden lépésükben hálás hozzáállását az élethez és a létezéshez: „I am sorry, please forgive me, I thank you and I love you – Sajnálom, kérlek bocsáss meg, köszönöm és szeretlek” .

A helyi nyelvben „HAWAI’I” azt jelenti – a végtelen élet teremtése Isten lehelete által a szent vizekbe. Nincsenek írott szövegek, hanem szájról szájra adják tovább a teremtés történetét a sok nemzedék számára, éneken, táncon, a Földanya és az Égatya tiszteletén keresztül; becsben tartva a víz szentségét, mely életet ad minden élő teremtménynek, és tisztelve a vulkánok tüzének erejét, mely új otthont teremt az emberek számára.

„“ALOHA” a leggyakrabban használt szó a hawaii nyelvben, amikor az emberek találkoznak és üdvözlik egymást, jelent köszönést, vagy elköszönést is. Azt jelenti „Lélegzet a Galaxis Központjából”. Aloha a kegyelem szelleme, és az a tudati állapot, mellyel cselekszel és a dolgokat szemléled.

“MAHALO” – azt jelenti „Köszönöm”, a hála, amiért élünk, és életmód is. Hawaii-on mindenki „MAHALO” állapotban van, hogy utat engedjen a többinek és nagyra becsüljön másokat.

“WAIKIKI” – a víz istenei.

A hawaiiak sosem búcsúznak istenhozzáddal, hanem azt mondják: „a legközelebbi viszontlátásig”” – “A HUI HOU”.

A 14. században a Hawaii-szigeteket a polinéz népek lakták, akik a madarakat követték az óceánon, hogy újabb földet keressenek. Noha a polinéz kultúra különbözik az őslakos hawaii nép kultúrájától, az újonnan jöttek megörökölték a szépség érzetét a természet irányában, és a jóságot minden élő teremtmény iránt. A hawaii tánc és zene körbeölel lágyságával és nyájas üdvözletet és vendégszeretetet kínál. Az érzés, hogy otthon vagyunk, mindenütt érvényesül Hawaii-on.

Az ég olyan közelinek tűnik, és úgy érzed, mintha elérnéd a csillagokat. Gyönyörű csillagos éji előadás világítja meg az eget. Ez egy csillagkapu új dimenziókba, megkeresni a csillag szülőket. A Nagy-sziget ad otthont a világ egyik legnagyobb csillagvizsgálójának, hogy figyelje és felkutassa az új csillagokat és galaxisokat.

HUESA csoportunk meglátogatta a legaktívabb vulkánt a Nagy-szigeten. Tanúi voltunk az állandó gőz kiáramlásnak a kráterből, mely vastag felhőket alakít ki a vulkán felett. Pele Istennőnek, a vulkán istenségének a lélegzete emlékeztet hatalmára. A helyiek úgy hiszik, csak Pele Istennő kegye által élhet valaki, vagy tehet látogatást a Hawaii-szigeteken. Pele Istennő látványos tájképet alkotott az egész területen, a láva által. A szigeteken minden földdarab szerkezetét – a sziklákat, a köveket, és még a talajt is, a tiszta láva alakította ki. A láva part az otthona a híres hawaii zöld teknősnek, mely tojásait a kis láva mélyedésekbe rakja.

Maui szigete annyira gyönyörű, fehér, vörös, és fekete homokpartjaival és káprázatos hegyeivel. Jóga után korán reggel kezdődött az utunk, a Haleakala vulkán megtekintésével, felautózva a szerpentin úton a csúcsához. A kanyargós útról sokfelé lélegzetelállító kilátás nyílt a kék égre, a hatalmas óceánra, a magasló vulkáni hegyekre és a látványos természetre.

Meglátogattuk az Iao Needle Állami Parkot is, mely az Iao-völgy buja zöldjében bújik meg. Az ‘Iao Needle’, melyről úgy hiszik, természetes szikla képződmény, megihleti szentségével a helyieket. Cô Theresa beavatást adott mindnyájunknak a Valley-folyó szent vizében, és néhányan beugrottunk a hideg vízbe, hogy érezzük tisztító erejét.

Utunkat az Oahu-szigeten fejeztük be, mely az egyik legöregebb a 7 Hawaii sziget között. Hagyományos homokos partjai vannak, mivel ott nincs többé vulkáni aktivitás, és a láva gyönyörű homokos partokká mosódott. Honolulu nem csak Hawaii fővárosa, hanem a szivárványok, a homokos partok, az óriás hullámok, Jurassic Park erdők és spirituális vortálok otthona is. HUESA csoportunk elkirándult a kialudt „Gyémánt Fej” vulkán pereméhez, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílt a Honolulu-öböl felé, és a szívünk megtelt szépséggel és Gaia Anyánk energiájának tiszteletével.

Leróttunk tiszteletünket a történelmi Pearl Harbor Öbölben. Meglátogattuk annak a több, mint 2300 katonának az emlékét őrző Monument Parkok, akik az óceánba vesztek az elsöprő katonai légitámadás után. Az USA kikötőjének számos hadihajója pusztult el, és süllyedt az óceánba. Csoportunk megnézte a híres hadihajót, a Missourit, ahol aláírták a 2. világháborút lezáró békeszerződést. Tiszteletünkkel adóztunk minden katonának, minden férfinak és nőnek, akik életüket vesztették az emberiség békéjéért, a szeretetért és megvilágosodásért.

Egy út véget ért, de a szépség, a jóság, és az igazság szelleme mélyen a szívünkben marad, hogy ösztönözzön minket azzal a hittel, hogy a Földi Paradicsom olyan, mint amit Hawaii-on megtapasztaltunk. Olyan mély hálát érzünk a mi Cô Theresánk iránt, aki ösztönzést kapott, hogy elhozzon minket ide, hogy megtapasztaljuk a “ho’oponopono” hozzáállást az élethez, hogy becsüljük meg a létezést, és éljünk kegyelmi állapotban. Ebben az eleven környezetben Cô Theresa felhasznált minden alkalmat, hogy vezessen minket, és megtanítsa nekünk, hogy ismerjük meg önmagunkat, és éljünk hálában és nagyrabecsülésben. A Hawaii utazás valódi alkalmazása volt annak, hogy legyünk bölcsek, tudatunkra ébredtek és élettel telik. Ez volt életünk utazása, melyen mindnyájan élveztük az utat anélkül, hogy bármilyen végcélra vártunk volna. Mindegyikünk megtapasztalta a 17-es szint leckéjét, hogy „ismerjük meg önmagunkat”. Megérteni és ismerni önmagad a legfontosabb dolog az életben. Minden más majd jön magától.
“ALOHA” Hawaii;
“MAHALO” Hawaii;
WE THANK YOU ÉS WE LOVE YOU!
“AHO’I’HOU”….

Share