Top

Щастие и духовност

Съществува изконна човешка мъдрост, която може да ни помогне да се справим със страданието в света. Тя не принадлежи на конкретен човек, нация, култура или религия. Тя не произхожда нито от Запада, нито от Изтока. Тази мъдрост е универсална и е във всеки един от нас. Това е изначалната доброта във всеки от нас. Вие я имате, пазите я и я подхранвате, знаете кои сте и защо сте тук на планетата Земя в този живот.

Можете да промените света като промените себе си, това е начинът, по който помагате на света. Това, че сме живи, е проява на изконното добро. Всяко човешко същество е добро по природа. Доброто се проявява чрез любовта, благостта и благодарността към другите, то е навсякъде, има го във вас в изобилие и можете да го споделяте със света. Колкото повече го споделяте, то толкова повече се умножава.

Основната цел в живота ви може да е била да получите добра работа, да се издържате, да създадете семейство и да се наслаждавате на материалните блага. Лесно е да препускаш през лабиринта на живота без да се спреш и да се замислиш за неговия смисъл.

И все пак в определен момент може да започнете да си задавате въпроси за смисъла на всичко, което правите, и най-вече – за значението, което то има за вас самите. Осъзнавате, че не сте удовлетворени, че нещо ви липсва, нещо, което да придава по-дълбок смисъл на вашия живот.

Усещането, че това което правите има истински смисъл и е важно за вас, може да промени живота ви. То прави събуждането ви всяка сутрин нещо вълнуващо. Но как да изградите един по-смислен живот?
Откриването на целта на вашия живот може да изглежда трудна задача, но методът на HUESA би могъл да ви помогне да си дадете сметка какво наистина е важно за вас.

Практикуването на метода на HUESA помага както на нас самите, така и на другите. Когато помагаме на останалите без да очакваме в замяна каквато и да е материална изгода или награда, ще развием своето състрадание и ще се научим да гледаме положително на живота. Този акт на споделяне с другите може да зарази с позитивната си философия всички: искрената любов без очакване за отплата става основа за по-добри отношения между хората и води до по-добро качество на живот. Освен това редовното прилагане на метода в крайна сметка ще допринесе за постигането на по-високо ниво на съзнание, което ще ни позволи да вървим напред по пътя на личностното си развитие и израстване.

За практикуващите метода на HUESA личностното развитие означава искрено да търсят самоусъвършенстване и да имат по-голяма грижа за останалите. С напредването си в метода ние се интересуваме повече от това да действаме за доброто на цялото, отколкото за своето или това на група хора. Освен това ние сме по-отворени да приемем различните житейски ситуации и се наслаждаваме на настоящия момент, а не съжаляваме за случки от миналото и не се притесняваме за бъдещето. Ние можем да постигнем по-високо ниво на съзнание, което ни позволява да разграничим кое е фалшиво и преходно от това, което е вечно.

Avatar of HUESA
HUESA
Blogger

A blogger from Huesa, Australia.