Top
 

Отричане на медицинска правоспособност

Насоките и техниките на HUESA нямат за цел и не могат да заменят съветите на професионални медици (лекари, медицински сестри), психолози, фармацевти и др.

Те не бива да се тълкуват като опит да се предлага или дава какъвто и да е медицински съвет, диагноза, лечение или като друга форма на медицинска практика.

И по-специално учениците в HUESA не са насърчавани да прекъснат лечението си или да започнат ново лечение. Такива решения се взимат само и единствено от лицето след консултация с професионален медик.