Top
 

Важно съобщение

Любими мои,

Ние живеем в една всеобща пауза и глобална промяна на настройките – най-голямото събитие за съвременната цивилизация. Чрез този портал имаме възможността да активираме божествената матрица на синергичното сътрудничество.

Самата Земя също преминава през своето подмладяване и рекалибриране.

През това време на годината обикновено се събираме заедно физически, но сега животът ни предлага нови начини да бъдем заедно чрез дигитална и виртуална комуникация.

Макар и отдалечени физически, повече от всякога ние сме обединени в сърцата и съзнанието си.

Урокът за социалното дистанциране може да е индивидуален, но промяната на съзнанието е колективна. Отвори се нов портал с висока вибрация и старите системи на обществото са разрушени, тъй като човечеството прави своя пробив. Ние се стремим да бъдем най-добрата версия на себе си и ще имаме яснотата и визията за създаването на Новата земя.

В отговор на глобалното пренастройване се налага HUESA Интернешънъл да отсрочи следните вече обявени събития:

- 09-12 април 2020 г.: Великденски възстановителен лагер, Маунт Уорнинг, Нов Южен Уелс, Австралия

- 04-11 юли 2020: летен лагер, Печабури, Тайланд

- юли - август 2020 г.: летен лагер в Босна и годишна конференция

- 20 юли 2020 г.: Честване на 31-та годишнина от създаването на Школата по универсална енергия, Мелбърн, Австралия

- 8 август 2020 г.: Церемония за отдаване на почит на незнайните войни, централата на HUESA, Мелбърн, Австралия.

- 12 август 2020 г.: Отбелязване на 13-ата годишнина от прехода отвъд на Учителя Люонг Мин Данг, Мелбърн, Австралия.

През изминалите няколко десетилетия се подготвяхме за това време на промени, обединени в своите мисли и чувства, в своите разбирания, намерения и действия. Търсехме нови решения, за да се справим с настоящите планетарни проблеми. Сега е времето да използваме социалното дистанциране като възможност да се обърнем навътре, за да се опознаем по-добре, да пренаредим приоритетите си в живота и да се настроим в унисон със своето Висше аз. Ставаме гъвкави, адаптивни и отворени към безкрайните възможности на Божествената универсална енергия, установявайки нов начин на живот. Нашето сърце и мозък функционират съгласувано и така покачваме честотите на любов, признателност, благородство и добронамереност. Свързваме се с други свои съмишленици по света, за да споделим своето намерение за построяването на Новата земя.

Стоим твърдо на Земята, заземени и „закотвили“ енергията на милосърдието, която да споделяме с много хора, преживяващи страх или мъка от внезапната загуба на близък човек или тревога за неясното бъдеще. Ние сме подготвени и постоянно ни е напомняно кои сме и защо сме дошли на Земята в това специално време.

Безкрайната Универсална енергия на любовта и мъдростта е това, което ни обединява.

В тази нова парадигма на глобална пауза установяваме нови канали в нашата глобална мрежа чрез излъчването на сесии на живо, за да повдигнем колективното съзнание. Когато сме заедно и сме настроени към Квантовото обединено поле, създаваме групово енергийно поле, божествена мрежа, която трепти с честотите на любовта, милосърдието, хармонията и добронамереността. Създаваме собствена дигитална мрежа, така че да прилагаме на практика, наученото чрез Skype, Zoom или други дигитални средства за общуване. Във време на социална дистанция ние оставаме заедно в своите сърца и умове в квантовото поле на безкрайните възможности.

Провеждаме уебинари, срещи на живо и занятия, които активират капацитета ни.

Международната общност на HUESA се състои от хора от четирите краища на света. Можем да практикуваме HUESA йога заедно, свързани със своите съмишленици чрез дигиталните си устройства по време на изгрев, рано сутрин, по здрач или по друго време. Свързваме се на всеки час в 11:11 ч. местно време с лечебния портал на HUESA чрез поточно предаване на сайта huesa.org. Заедно създаваме свят, изпълнен с любов; облекчаваме страданието на земята; отделните лъчи се събират във фар. Като трансформираме себе си, допринасяме за трансформацията на света.

Посредством квантовия зено ефект и ефекта на квантовото вплитане, при ежедневното прилагане на духовната си практика ние съхраняваме стабилна нашата най-висока вибрация не само заради личната си енергия, но и заради вибрацията на нашата планета Земя и мултивселената, от която сме част.

Когато мислите и молитвите ни са в една посока, постигаме значителна промяна. Сам човек не би могъл да я осъществи, но заедно имаме силата да направим света по-добро място за живеене както за нас, така и за идните поколения.

Ние сме маговете, алхимиците и сме трансформацията, която искаме да видим на земята в настоящия си живот.

По еволюционния си път преминаваме през редица трансформации, докато капката вода не се превърне в океан, песъчинката не стане пустиня. Само просветлени хора могат да помогнат на човечеството. Само светлината може да сложи край на тъмнината. Само любовта може да сложи край на омразата.

Можем да създадем движеща сила, която да помогне за пречистването на околната среда. С всяко вдишване поемаме енергията на Светлината и любовта, а с всяко издишване изпращаме мир, самообладание, покой и хармония. Имаме избор дали да създадем по-добро бъдеще или да бъдем жертва на временните обстоятелства.