Top
 

Често задавани въпроси

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕТОДЪТ НА HUESA?

Методът на HUESA е метод за физически, умствени и духовни техники и практики, които имат за цел постигането и поддържането на балансирано състояние на тялото, ума и енергията (душата). Той има цялостен подход към човешкото здраве, щастие и духовно развитие. Методът се основава на активирането на основните енергийни центрове в човешкото тяло, чрез които можем да приемаме и споделяме Универсалната енергия.

Техниките на HUESA са насочени към подобряване на физическото здраве и постигането на психическо равновесие и стабилност, докато същевременно повишаваме енергията в нашето тяло. Основната цел е да се постигнат благосъстояние и духовно благополучие. В метода на HUESA се изучава:

– съзнателно дишане, основаващо се на наблюдаване на дишането;

– медитация в нулевото състояние на ума, и осъзнато съзерцание;

– техники за приемане и предаване на Универсална енергия на себе си, на други и на околната среда.

Всеки в HUESA има една и съща цел – собствено развитие за по-добър живот и благосъстояние на всяко живо същество на планетата Земя.

Мотото на нашия метод HUESA е „само човек може да помогне на човечеството”, помагайки на другите без да очаква в замяна материални придобивки или награда, човек развива мъдрост и състрадание и изгражда по-положително разбиране за живота. Чрез прилагането на метода и техниките на HUESA практикуващите повишават своето съзнание и вибрации и по този начин се подготвят за духовно израстване и развитие.

КАКВО Е УНИВЕРСАЛНА ЕНЕРГИЯ?

Универсалната енергия (УЕ) е енергията, която дава живот на всички живи същества и поддържа всички форми на живот във Вселената. Тя може да се открие навсякъде около нас – във въздуха, във водата, в храната – може да бъде видима, но и неуловима, може да бъде усетена или интуитивно възприета. Дисбалансът или липсата на Универсална енергия в нас или около нас може да предизвика неразположение или заболяване, стрес и дискомфорт. Затова в HUESA учим как да използваме съзнателно своите енергийни центрове и Универсалната енергия, за да помагаме на себе си и на другите, както и за да подобрим качеството на нашата околна среда. Само когато сме в хармония с Универсалната енергия – между човека и човека, човека и природата и човека и Вселената, можем да бъдем завършено универсално същество.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ОБУЧАВА В HUESA?

Школата на HUESA е отворена за всички, няма разграничение по отношение на нация, раса, образование, професия, религия, пол или по какъвто и да е друг признак. Методът на HUESA се появи, за да помага на всички хора, тъй като всички сме еднакви като анатомия, физиология и биология. Единственото изискване е лицето да е навършило поне 12 години. Няма ограничение за максималната възраст, тъй като не може да се ограничи търсенето на трансформация, на здрав и пълноценен живот и щастие.

КАКВА ПОЛЗА МОГА ДА ИМАМ ОТ МЕТОДА НА HUESA?

Чрез прилагането на метода на HUESA може да се постигне хармония между тялото, ума и душата; баланс между физическия, материалния и духовния живот. Това е най-солидната основа за постигане на по-добър живот. Постепенно ще бъдете в състояние да разберете и да подредите своите приоритети по различен начин, за да станете по-щастливи. Ще се научите да живеете тук и сега, в настоящия момент, да очаквате неочакваните житейски ситуации и да приемате неприемливи житейски сценарии. Ще научите, че Бог не дава това, което искате, а това, което ви е необходимо, за да бъдете по-добър човек, да разбирате кой сте и да живеете живота си по пълноценен начин. Ще повишите нивото си на съзнание, за да помагате на себе си, семейството си, на вашата общност и държава.

КАК ДА ЗАПОЧНА ОБУЧЕНИЕТО СИ?

В зависимост от това къде се намирате можете да се свържете с някой от центровете на HUESA. В случай че искате да се обучите в метода на HUESA, трябва да започнете от Ниво I или още Основно ниво. Също така можете да участвате в международните ни събития и да се запознаете с метода на HUESA. Във всеки случай трябва да се свържете с най-близкия център на HUESA.

КОЛКО ВРЕМЕ ОТНЕМА ОБУЧЕНИЕТО?

Колко бързо ще се развивате и ще учите зависи от вас. Единственото изискване е всеки практикуващ да прилага техниките на всяко ниво поне 1 седмица, за да почувства и да се приспособи към енергийните честоти и да увеличи собствената си енергия, за да бъде подготвен за следващото ниво. Въпреки това не сте задължени да продължите обучението си след ниво I. Всеки е свободен да реши до какво ниво в метода на HUESA да се обучи. Всеки обучаващ се е информиран за провеждането на семинари по имейл или чрез най-близкия център на HUESA. Можете също така да учите по време на международните събития на HUESA, обявени на сайта или от местния център.

ЗАЩО ИМА РАЗЛИЧНИ НИВА?

HUESA е училище за живота. Не можете да притежавате диплома от университет без завършено основно или средно образование. Същото е и в нашата УЕ школа – методът се основава на различни енергийни техники, в които се прилагат и могат да се усетят различни източници на енергия и енергиен капацитет. Не можете да се превърнете в океан, ако не сте бликащ извор, а след това река, която тече и се влива в океана. Огънят може да ви изгори, ако не познавате неговата топлина. Целта на различните нива е да се запознаете с енергията и да знаете как да я използвате съзнателно.

ЛЕСНО ЛИ Е ДА СЕ ПРИЛАГА МЕТОДЪТ?

Лесно е да прилагате метода на HUESA, тъй като той не включва никакви необичайни физически упражнения или пози. Състои се от прости, кратки и ефективни техники за съзнателно дишане, медитация и целенасочени техники за приемане и предаване на УЕ.

ПО КАКВО МЕТОДЪТ НА HUESA СЕ ОТЛИЧАВА ОТ ДРУГИТЕ МЕТОДИ?

Методът дава алтернативни решения, нови перспективи в живота и нови отговори в момент на съмнения. При прилагането на метода на HUESA всеки може да преоткрие своята вътрешна направляваща система, интуицията си, истинската си същност и да осъзнае, че това е най-надеждното напътствие. Всеки има своя вътрешен учител, но преди да го открие вътре в себе си, има нужда от външен учител. Много просветени хора са пожертвали живота си, за да бъдат ваши учители. Само чрез видимия учител можете да откриете невидимия учител вътре в себе си. Пътят към просветлението може да бъде дълъг, но по-безопасен и по-лесен с жив учител.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗБЕРА И УЧА МЕТОДА НА HUESA?

Методът на HUESA е жив метод, тъй като се разпространява и преподава от жив Учител, който ни напътства в ежедневието и ни дава решение и мотивация, за да се справим с промените в околната среда и предизвикателствата в живота в търсене на истинското ни Аз по пътя към просветлението.

КАК МОЖЕ МЕТОДЪТ НА HUESA ДА ПРОМЕНИ ЖИВОТА МИ?

Когато прилагате метода на HUESA, ще забележете трансформацията в себе си. Вие сте трансформацията, която искате да видите на планетата Земя… Когато вие се променяте и Светът ще променя.