Thiền Định Toàn Cầu


Giờ thiền định toàn cầu hằng ngày nhằm tạo điều kiện cho các học viên HUESA cùng tất cả mọi người trên toàn thế giới có thời gian nghỉ ngơi khỏi cuộc sống căng thẳng thường nhật và tập trung vào việc truyền năng lượng của tình yêu thương cho toàn nhân loại và Mẹ Trái Đất.

Giờ thiền định toàn cầu bắt đầu vào 9:00 tối tới 9:10 giờ Melbourne (Úc Châu). Để biết giờ địa phương nơi mình sống hãy click vào đây : www.timeanddate.com/worldclock/converter.html.

Hãy kết nối 10 phút trước khi bắt đầu giờ thiền định để nghe lời giới thiệu của Cô.