EvrenselEnerji

Evrensel Enerji tüm yaşam biçimlerinin devamı için önemli bir güçtür. Doğada her yerde bulunur. Tüm canlıların hayati fonksiyonlarını korumak için Evrensel Enerjiye ihtiyacı vardır. Bedenimizdeki hayati yaşam enerjisinin eksikliği veya dengesizliği strese bağlı sorunlara ya da rahatsızlıklara neden olabilir. Evrensel Enerji den faydalanarak daha ileri giderek sorunun köküne ulaşabilliriz.

Evrensel Enerji tüm bedende organlar ve hücrelerde çalışır. Evrensel Enerji bedenimizde dolaşmaya başladığında biz artık onu İnsani Enerji olarak adlandırırız. Enerji, içimizde akarken enerji sistemimizi dogal dengesine kavuşturur, sağlığımızı bütün olarak artırarak bizim beden, ruh ve zihin uyumumuzu sağlar.