Meditacija

U metodu HUESA ćemo naučiti laku, ali veoma efikasnu tehniku meditacije koja nam može pomoći da pronađemo unutrašnji mir, Nulto Stanje uma, gde mir zamenjuje sve misli i emocije. Ova meditacija pomaže nam da skrenemo naš um ka unutra da bi smo kontemplirali i relaksirali se. Kako budemo praktikovali, mi postepeno učimo da živimo u probudjenom stanju.

Neke od dobrobiti ove meditacije:
• Vodi nas u dublji nivo relaksacije smanjujući stres;
• Poboljšava našu koncentraciju;
• Obezbeđuje nam odredjeno vreme za samoposmatranje, vreme u kome se " isključujemo" iz materijalnog sveta oko nas, jačajući našu spiritualnu stranu.

" Postoji sve više dokaza da meditacija može da pomogne kod smanjenja bola i brojnih drugih stanja. U stvari, meditacija može da poveća koncentraciju i pažnju, poboljšavajući izvršavanja kognitivnih zadataka. Na primer, u nekim naučnim eksperimentima osobe koje su redovno meditirale su mogle lakše da reše određene zadatke, kao što je prepoznavanje brojeva i slova. Moždane ćelije se obično uključe u različito vreme. Ali tokom meditacije moždane ćelije uključuju se sinhronizovano. Iskusni meditanti pokazuju bolje aktivnosti mozga u levom prefrontalnom korteksu, području mozga koje je načelno povezano sa pozitivnim emocijama. Oni koji su imali najveću aktivnost u ovom području mozga tokom meditacije takođe su imali i velika poboljšanja funkcionisanja imunog sistema. "(Preuzeto iz Scientific American Mind Magazine, decembar 2010.) "