Primenite svesnost u vašem svakodnevnom životu

Radi se o buđenju, povezivanju sa samim sobom, i poštovanju svakog trenutka života. To je "umetnost svesnog življenja". Neki primeri: biti svestan samog sebe i svojih aktivnosti (dela); živeti sa zahvalnošću i saosećanjem; više slušati nego pričati; izbegavati kritikovanje; praktikovati više sporih dubokih disanja; više smeha i zahvalnosti.

Svesnost se sve više prepoznaje kao efikasan način da se smanji stres, da se poveća samosvest, da se pojača emocionalna inteligencija, i da se efikasno nosimo sa bolnim mislima i osećanjima.

To podrazumeva svesno unošenje svesnosti u vaše ovde - i - sada iskustvo sa otvorenošću, sa interesovanjem, i prijemčivosti. Svesnost je u vezi buđenja, povezivanja sa sobom, i poštovanja svakog trenutka života. To je "umetnost svesnog življenja". To je duboki način da se poboljša psihološka i emocionalna izdržljivost, i da se poveća zadovoljstvo životom. Dovođenje svoje potpune pažnje u sadašnje iskustvo po principu od trenutka do trenutka. Obraćanje pažnje na određeni način: namerno, na sadašnji trenutak, i bez osuđivanja.

Neki primeri kako da primenimo svesnost: budite svesni sebe i svojih aktivnosti (dela); više slušajte, manje pričajte; izbegavajte negativne misli; izbegavajte kritikovanje; živite sa zahvalnošću i saosećanjem; vibrirajte ljubav, živite bez stresa; više sporih dubokih disanja; više smeha i zahvalnosti; briga za Majku Zemlju.

Vežbanje svesnosti pomaže da postanemo manje uznemireni i da manje reagujemo na neprijatna iskustva; da imamo više balansa, da ispoljavamo manje emotivne nestabilnosti; da steknemo iskustvo i budemo staloženiji i postignemo mirnoću (smirenost); da razvijemo prihvatanje samih sebe i ličnog saosećanja.

Ostali Wellness Saveti

Primenite svesnost u vašem svakodnevnom životu

Apply mindfulness in your daily life

Radi se o buđenju, povezivanju sa samim sobom, i poštovanju svakog trenutka života. To je "umetnost svesnog življenja". Neki primeri: biti svestan samog sebe i svojih aktivnosti (dela); živeti sa zahvalnošću i saosećanjem; više slušati nego pričati; izbegavati kritikovanje; praktikovati više sporih dubokih disanja; više smeha i zahvalnosti.

Živeti u sadašnjem trenutku - sada/ovde

Live in the present moment - now/here

Vaša budućnost zavisi od ovog ovde i sada.
Jedini put je SADA, jedino mesto je OVDE, jedina istina je u sadašnjem trenutku. Život je putovanje... Svako putuje svojim sopstvenim putem. I na svakom putovanju na kojem krenete, treba da uživate u putovanju, nemojte da gledate u odredište. Ako stalno gledate u odredište, onda zaboravite da uživate u ovde i sada tokom ovog putovanja.

Sreća

Happiness

Ako želite sreću, prvo vi morate da budete srećni. Ne postoji ništa što ne možete imati. Ne postoji ništa što ne možete da uradite. Ne postoji ništa što ne možete biti. Imate sposobnost da privučete sve. Šta mislite, to će se ostvariti. Ako je svaka ćelija u vašem telu srećna, onda će ceo Univerzum biti srećan. Ne možete menjati druge. Možete samo da promenite sebe. Razgovarajte sa svojom dušom. Budite zadovoljni sobom. Brinite se za sebe. Gledajte svoja posla i sreća će doći kod vas.

Meditacija

Meditation

Prvi korak na spiritualnom (duhovnom) putovanju je meditacija. Ako ne napravite prvi korak, putovanje od 1000 milja nikada neće početi. Vaše negovanje spiritualnosti je preka potreba. Nemojte ga ostavljati za sutra.

Meditacija nam služi da naučimo da ne gubimo toliko energije preko naših misli. Meditacija nas uči da se vratimo nazad našem pravom izvoru, da se vratimo našem Istinskom Ja.